Till salu inom: ”

toomingas allan arbetslivsfysiologi säljes

Tidigare annonser till salu

Kurslitteratur till kursen Introduktion till Arbetshälsovetenskap Masterprogram i arbetshälsovetenskap HIG. Alla böckerna är i nyskick. Titel: Arbets(o)förmåga ur ett mångdisciplinärt perspektiv (inplastad aldrig öppnad) Författare: Lotta Vahlne Westerhäll (red) 2010 ISBN: 9789173590396 (Nypris Adlibris: 333kr) PRIS: 150 kr Titel: Arbete och teknik på människans villkor SÅLD Titel: Arbetslivsfysiologi Författare: Allan Toomingas, Svend Erik Mathiassen, Ewa Wigaeus Tornqvist (red)2008 ISBN: 9789144046266 (Nypris Adlibris: 567kr) PRIS: 375 kr Titel: Stress & Health Biological and Psychological Interactions Second Edition Författare: William R. Lovallo 2005 ISBN: 9781412904780 (Nypris Adlibris: 576 kr) PRIS: 375kr Titel:Att utveckla mänskliga resurser i organisationer Författare: Lars-Erik Wolvén 2000. ISBN: 9789144012285 (Nypris Adlibris: 308 kr) PRIS: 150 kr Titel: Begreppen Hälsa och Hälsofrämjande- en litteraturstudie Författare: Jennie Medin, Kristina Alexanderson 2010. ISBN: 9789144015989 (Nypris Adlibris: 287 kr) PRIS: 150 kr Köparen betalar porto. Kan tas till Uppsala eller Gävle efter överenskommelse.
Personalekonomi idag av Anders Johrén, Ulf Johansson (inbunden, 2011) ISBN: 9789147096398 150.- Som ny! Arbetslivsfysiologi av Allan Toomingas, Svend Erik Mathiassen, Ewa Wigaeus Tornqvist (häftad, 2008) ISBN: 9789144046266 375.- Som ny! Arbetsmiljörätt och rehabilitering av Mats Günzel, Lars Zanderin (häftad, 2012) 2a upplagan ISBN: 9789147097630 150.- Fint skick! Rehabiliteringens Ekonomi av Thomas Aronsson, Claes Malmquist (häftad, 2002) ISBN: 9789157474540 250.- Som ny! Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor av Tom Barth, Christina Näsholm ISBN: 9789144030302 150.- Fint skick! Medvetandet, jaget och samhället - från socialbehavioristisk ståndpunkt av George H Mead (häftad, 1995) ISBN: 9789170060212 75.- Fint skick! Kommunikation : samspel mellan människor av Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson (häftad, 2007) ISBN: 9789144041285 130.- Fint skick! Stigma : den avvikandes roll och identitet av Erving Goffman (kartonnage, 2013) ISBN: 9789113035451 100.- Som ny! Konsten Att Lyckas Med Sina Studier av Bosse Angelöw (häftad, 2003) ISBN: 9789127094024 75.- Fint skick! Klassisk och modern samhällsteori av Heine Andersen, Lars Bo Kaspersen (häftad, 2007) ISBN: 9789144046426 320.- Fint skick! Working through Conflict Strategies for Relationships, Groups, and Organizations av Folger, Poole, Stutman ISBN: 0-205-56989-7 250.- Fint skick! Risk, Communication & Health Psychology av Dianne Berry (häftad, 2004) ISBN: 9780335213511 175.- Fint skick! Kan skicka böckerna men köparen står då för frakten.
Alla böcker är i mycket bra skick, vissa helt oanvända! Böckerna kan skickas om mottagaren betalar frakten! Psychology The science of mind and behaviour Michael Passer, Ronald Smith etc 2009 200:- Niebel's Methods, Standards, and Work Design, Andris Freivalds 12:e upplagan 300:- Nya perspektiv på organisation och ledarskap Lee G. Bolman, Terrence E. Deal 3:e upplagan 180:- Socialpsykologi uppkomst och utveckling Björn Nilsson 2009, upplaga 1:2 130:- Gruppsykologi Om grupper, organisationer och ledarskap (oanvänd) Lars Svedberg Upplaga 4:5 200:- Samspel i grupp Björn Nilsson Upplaga 1:7 140:- Teamutveckling Rolf-Petter Larsen Upplaga 1:11 130:- Arbetslivsfysiologi (oanvänd) Allan Toomings, Svend Erik Mathiassen etc Upplaga 1:5 300:- SPSS Survival manual (oanvänd) Julie Pallant 3:e upplagan 150:- Research methods in the social sciences Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias 5:e upplagan 300:- Friskare arbetsplatser Bosse Angelöw 80:- Arbetsmiljörätt och rehabilitering (oanvänd) Mats Gunzel, Lars Zanderin 2:a upplagan 140:- Marknadsföring kort och gott (oanvänd) Anders Parment Upplaga 1:3 140:- Matematik från A till E Holmström, Smedhamre 2:a upplagan 80:-
Dataspelsutveckling: Man, Play and Games, (1960) Roger Caillois, Nypris: 169:- Mitt pris: 100:- Shaping Sound in the Studio and Beyond (2007) Gary Gottlieb, ISBN: 978-1-59863-391-7 Nypris: 205:- Mitt pris: 130:- Computer Games (2008) Diane Carr, David Buckinghamn, Andrew Burn, Gareth Schott ISBN: 978-0-7456-3401-2 Nypris: 214:- Mitt pris: 130:- Understanding digital games (2006) Jason Rutter & Jo Bryce ISBN: 978-1-4129-0034-8 Nypris: 327:- Mitt pris: 220:- Konvergens kulturen (2008) Henry Jenkins ISBN: 978-91-7173-271-2 Nypris: 184:- Mitt pris: 120:- Allt mitt är ditt (2008) Johan Söderberg ISB: 978-91-7389-163-9 Nypris: 141:- Mitt pris: 80:- Modern Recording Techniques 7th edition. (2010) David Miles Huber & Robert E. Runstein ISBN: 978-0-240-81069-0 Nypris: 384:- Mitt pris: 280:- Datorspelandetsdynamik (2007) Jonas Linderoth ISBN: 978-91-44-04357-9 Nypris: 293:- Mitt pris: 190:- Creating Music and Sound for games (2007) G.W. Childs IV ISBN: 978-1-59863-301-6 Nypris: 211:- Mitt pris: 130 Mixing, recording, and producing techniques of the pros, 2 edition (2011) Rick Clark ISBN: 978-1-59863-840-0 Nypris: 290:- Mitt pris: 210:- Radio Drama (2005) Tim Crook ISBN: 0-415-21603-6 Nypris: 276:- Mitt pris: 180:- Berätta med Ljud (2005) Per Erik Rylander & Claes Andreasson ISBN: 978-91-44-05596-1 Nypris: 464:- Mitt pris: 300:- Dramatiskt Berättande (2005) Mats Ödeen ISBN: 91 7203 729 6 Nypris: 178:- Mitt pris: 100:- Personallinjen: Att skriva juridik regler och råd. Ulf Jensen, Staffan Rylander, Per Henrik Lindblom. Upplaga 5 ISBN: 978-91-7678-812-7 Justus förlag, 2012 Nypris: 193 :- Av mig pris: 120:- (oanvänd, nyskick) Psykologi: the science of Mind and Behaviour(2009) Micheal Passer mfl. ISBN: 13-978-0-07-711836-5 Nypris: 402:- Mitt pris: 300:- Personalekonomi idag (2011) Ulf Johansson, Anders Johren Upplaga 2 ISBN: 978-91-47-09639-8 Liber Nypris: 253:- Mitt pris: 190:- PAOU, Otto Granberg, Natur och Kultur, 2011 ISBN: 978-91-27-12053-2 Nypris : 583:-, Mitt pris: 450:- Samhällsvetenskapliga metoder upl, 2. (2011) Alan Bryman. ISBN: 978-91-47-09068-6 Nypris: 490:- Mitt pris: 350:- Medarbetarskap i praktiken (2013) Freddy Hällsten & Stefan Tengblad ISBN: 978-91-44-03898-8 Nypris: 300:- Mitt pris: 220:- Arbetslivsfysiologi (2008) Allan Toomingas, Svend Erik Mathiassen, Ewa Wiagaeus Tornqvist ISBN: 978-91-44-04626-6 Nypris: 555:- Mitt pris: 400:- Arbetets socialpsykologi, Per Eisele ISBN: 91-976285-2-2 Nypris: 60:- Mitt pris: 10:- Gränslöst Arbete, (2006) M. Allvin m.fl. ISBN:978-91-47-07631-4 Nypris:322:- Mitt pris: 230:- Human Resource Management (2011) Anders Lindmark & Thomas Önnevik ISBN: 978-91-44-05879-5 Nypris: 344:- Mitt pris: 250:- Human Resource Development (2009) David Mankin ISBN:978-0-19-928328-6 Nypris:452:- Mitt pris: 330:- Frakt tillkommer köparen om boken behöver skickas. Med vänliga hälsningar Julia Sjöstrand
Div. studentlitteratur från mina studier vid personal, organisation och ledarskapsprogrammet vid Skövde högskola. Observera att fraktkostnad tillkommer, frakten varierar beroende på vikt och storlek av den bok du köper. Fraktkostnaden meddelas vid köpintresse. Samtal undanbedes. Vänligen, karin 19 Konsten att lyckas med sina studier Författare: Bosse Angelöw Upplaga: 2, tredje tryckningen ISBN: 9789127094024 Beskringning: Nyskick förutom mitt namn skrivet på första uppslaget. Nypris: 148 Mitt pris: 40 20 Den kultiverade människan Författare: Jonas Frykman Orvar Löfgren Upplaga: 1 ISBN: 9789140302342 Beskrivning: Mycket fint skick, näst intill nyskick förutom att jag har skrivit mitt namn i första uppslaget. Nypris: 395 Mittpris: 175 21 info finns vid förfrågan 22 Klassisk och modern Samhällsteori Författare: Heine Andersen Lars Bo Kaspersen Upplaga: 3 ISBN: 978914046426 Beskrivning: använd, en del understrykningar finns i texten. Nypris: 474 Mitt pris: 180 23 Ledarskapsboken Författare: Sten Jönsson Lars Strannegård Upplaga: 1:2 ISBN: 9789147088751 Beskrivning: Begagnat skick, understrykningar finns. Nypris: 395 Mitt pris: 150 24 Arbetslivsfysiologi Författare: Allan Toomingas, Svend Erik Mathiassen, Ewa Wigaeus Tornqvist Upplaga: 1: 4 ISBN: 9789144046266 Beskrivning: Fint skick, understrykningar i början av boken. Nypris: 506 Mitt pris: 225 25 The work system method Connection people, process and IT for business results Författare: Steven Alter Version: 1.2 ISBN:0977849708 Beskrivning: Helt ny, aldrig använd inte ens öppnad. Nypris: 278 Mitt pris: 145 26 DNE Den nya ekonomistyrningen med elabb Författare: Christian AX, Christer Johansson, Håkan Kullvén Upplaga: 4 ISBN:9789147907748 Beskrivning: Använd, en del understrykningar. Mycket bra bok!!! E-labbkod aldrig använt och bör fungera. Nypris: 610 Mitt pris: 300 27 Från Taylor till Toyota Författare: Begnt Sandkull Jan Johansson Upplaga: 2 ISBN:9789144013466 Beskrivning: Begagnat skick, understrykningar finns. Nypris: 261 Mitt pris: 100