Till salu inom: ”

svenska postverkets frankotecken del iv 1910 1920 års vanliga frimärken lilla riksvapnet konung gustaf porträtt tjänstefrimärken landstormsfrimärken luftpostfrimärken säljes

Tidigare annonser till salu

Stockholm, 1822. 290 sid. + Innehålls- och Rättelseblad. Originalhalvfranska bandet i mycket fint skick, endast smärre nötningar på hörn och kanter. Ren och vacker inlaga. - Innehåller det viktiga "Inträdes-Tal af Herr Esaias Tegnér, d.22 Juni 1819" (sidorna 49-119 i volymen), samt vidare: "Inträdes-Tal hållit i Svenska Akademien den 2 Mars 1819 af Herr Grefve Adolf Göran Mörner" och "Inträdes-Tal af Friherre Gustaf Lagerbjelke. d.25 sept 1819" och "Inträdes-Tal af Erke-Biskopen Carl von Rosenstein, d. 10 April 1820" samt "Handlingar rörande Akademiens Högtids-Dag 1820". På bandets ena ryggfält: "Sv.Akadem.Handlingar, 9" - med Emil Heijnes exlibris samt diskret bokägarstämpel för Johan Wretman
Norstedts | Utg. 2011. Ej o.u. | Förlagsband. | 156 s. | 9789113043432 | Denna bok är förlagsny. | Språk: Svenska --- Mer info: Årets volym av Svenska Akademiens Handlingar innehåller alla texter från högtidssammankomsten 20 december (bl.a. utdrag ur årets minnesteckning, ständige sekreterarens berättelse över det gångna året) samt tal och texter från övriga tillfällen under verksamhetsåret 2010. | Obs: Denna bok har vi på ett separat lager, räkna med ytterligare dagar i leveranstid. Se villkoren nedan. | LEVERANS: Denna bok har vi på separat lager. Vi strävar efter att kunna skicka den inom 5-6 vardagar.
Lund | 1791 / 1792 / 1782 | Tre verk samlade i ett vackert halvfranskt band med grönt märkband. Namnteckning på första verkets titelblad. Förvånansvärt välbevarat exemplar. Inlagan ren utan understrykningar och endast ett fåtal åldersfläckar. Sista verket har en svag fläck på titelbladet samt efterföljande två blad. | 188, 140, 124 s. | | | Språk: Svenska --- Mer info: 1: Kort utsigt öfwer den uppenbarade religions historien, under Nya testamentets tider. Tryckt hos direct. Christ. Fr. Berling, på utgifwarens förlag, 1791. Frakturstil. 2: Den swenska kyrko-historien, ifrån år 1000 til 1022. Tryckt hos Direct. Christ. Fred. Berling, 1792. Frakturstil. 3: Antekningar uti svenska kyrko-historien. Tryckt hos Anders Jacobsson Nordström, 1782. | LEVERANS: Denna bok kan vi skicka från oss inom 1-2 vardagar.
Lund | 1791 / 1792 / 1782 | Tre verk samlade i ett vackert halvfranskt band med grönt märkband. Namnteckning på första verkets titelblad. Förvånansvärt välbevarat exemplar. Inlagan ren utan understrykningar och endast ett fåtal åldersfläckar. Sista verket har en svag fläck på titelbladet samt efterföljande två blad. | 188, 140, 124 s. | | | Språk: Svenska ------ Mer info: 1: Kort utsigt öfwer den uppenbarade religions historien, under Nya testamentets tider. Tryckt hos direct. Christ. Fr. Berling, på utgifwarens förlag, 1791. Frakturstil. 2: Den swenska kyrko-historien, ifrån år 1000 til 1022. Tryckt hos Direct. Christ. Fred. Berling, 1792. Frakturstil. 3: Antekningar uti svenska kyrko-historien. Tryckt hos Anders Jacobsson Nordström, 1782. | LEVERANS: Denna bok kan vi skicka från oss inom 1-2 vardagar.
Norstedts | Utg. 2014 | Förlagsband. | 224 s. | 9789113066615 | Denna bok är förlagsny. | Språk: Svenska ------ Mer info: Årets volym av Svenska Akademiens Handlingar innehåller alla texter från högtidssammankomsten den 20 december samt tal och texter vid övriga tillfällen under verksamhetsåret 2013, dessutom Jesper Svenbros minnesteckning över Carl Fredrik Hill och en biografisk översikt över Akademiens donatorer genom tiderna (ca 220 s.). | LEVERANS: Denna bok har vi på separat lager. Räkna med cirka 5-6 vardagar innan vi kan skicka den från oss.