Till salu inom: ”

ny tidning för idrott säljes

Tidigare annonser till salu

1997. 382 s. Inbunden. 28x23,5cm. 1382 gram. Nära nyskick. En liten klämskada längst upp på ryggen, i övrigt i nyskick. Fina artiklar, rikt illustrerad på ett tjockt (130 g) och blankt papper. Berättelser om bruket, patronerna och profilerna, jordbruket, socknen, el-åldern, skeppsvarvet, skogen, samhället, idrotten, facket, brandkåren, tidningarna, invandrarna, fritiden, framtiden, bruksare berättar, kulturen, de nya företagen, byarna, järnvägen, Rickleån. Många artiklar under varje rubrik. Riktigt härlig ge-bort-bok till den som är intresserad av historia i allmänhet och Robertsfors i synnerhet.
Lysekil, Lysekils Nya Tryckeri AB, 1950. 8:o. 170, (2) s., (1) karta. Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. Mycket gott skick. Innehåll: Lysekil från äldsta tider till köpingblivandet 1836; Hur såg det ut i Lysekil och varav levde man?; Granitindustrien; Fisket och Konservindustrien; Motorindustrien; Havsbadet; Köpingen blir stad; Lysekils järnväg; Affärsbanker och andra penninginrättningar; Kyrka och församling; Skolväsendet i Lysekil; Handel, hantverk och andra näringar; Tidningar, tryckta och utgivna i Lysekil; Köpingen - Staden; Idrott och gymnastik; Husbestånd - eldsvådor - byggnadsverksamhet; Lysekil förr och nu; Föreningar och sammanslutningar; Märkesmän; Granitindustrien - specialredogörelse med stat. belysning; Fiske och fiskeförädling - specialredogörelse med stat. belysning; Havsbadet - specialredogörelse; Motorindustrien; Hamnar och hamnförbättringar; Sjöfart.
Linköping, AB Östgöta Correspondenten, 1979 & [Samhall Klintland Grafiska], 1989. 8:o. 288 s. + 437 s. Förlagets gula klotband med svart ryggtitel & pärmdekor, färgat övre snitt, alla omslagen medbundna. 2 volymer. Förtecknar 7791 arbeten Innehåll: Förkortningar; Bok- och biblioteksväsen; Allmänt och blandat; Religion; Undervisning; Språkvetenskap; Litteraturhistoria; Skönlitteratur; Konst, musik, teater och film; Arkeologi; Historia; Biografi; Folklivskunskap; Geografi; Samhällsliv; Teknik, industri och kommunikationer; Ekonomi och näringsväsen; Sport och idrott; Krigsväsen; Naturvetenskap; Medicin; Musikalier; Kartor; Tidningar; Signaturer och pseudonymer; Personregister. Nytt ex.
Sthlm., 1916. 46, (4). s Folio. Hft. Höjd 40 cm Bredd 29 cm. Förlagets häfte med dekorerat omslag a
Publicistklubben (Julkvällen). Rikt ill. konstbilagor i färg o. sv/v. Gulddekorerat rödbrunt halvfra