Till salu inom: ”

gamla böcker säljes

GAMLA BÖCKER

Västerås
Böcker Gamla

Strängnäs

Tidigare annonser till salu

Harriers Förlag, Tryckt hos Bröderna Lagerström, Sthlm 1970. Översättnig Einar Ekstrand. Mycket snyggt inbunden med beiga, blanka pärmar och bokrygg m bårder. Fint skyddsomslag gjort av Yvon Denize.. 315 s. Florence Barclay är en engelsk författarina, mycket läst under det tidiga 1900-talet. ”Rosenkransen” är en av hennes mest kända romaner i vilken gamla hedersbegrepp förekommer och där gammaldags åsikter och moralbegrepp alltjämt får göra sig fällande. Den är dessutom kryddad med den välkända, säregna humor, som går under namnet brittisk.
LÄROMEDEL. 1990-talet är systemskiftets årtionde. Högkonjunkturen som med smärre vågdalar varit vår vardag sedan 1950-talet, ersattes abrupt av en lång och djup nedgång i ekonomoin - en nedgång som samtidigt är början på något nytt. För när konjunkturen vänt, återgår vi inte till samma gamla Sverige. I PA och OU vävs teorier, utvecklingstendenser, historik, utredningar ochfakta samman med personliga erfarenheter om personalens villkor och hur strategiskt personalarbete kan bedrivas. Natur & Kultur 1994. Limbunden. 427 sidor. 17,5*23,5 cm. Bra skick. ISBN 91-27-04165-6
1973 Pan. Limhft. 257s. 300g. Pocketformat. Gott skick. ISBN 9117214718. Alltfler människor sluter sig i dag samman och bildar enheter, grupper, för att tillsammans söka påverka utvecklingen inom skilda sektorer av samhället: politiska och kulturella aktivistgrupper, miljögrupper, storfamiljer, olika slag av kollektiv. Kan dessa rörelser erbjuda människorna en ny möjlighet att övervinna sina inre problem och sin politiska ineffektivitet? Kan relationerna mellan föräldrar och barn, mellan barnen själva och mellan föräldrarna som individer stärkas och fördjupas om gruppstrukturen får ersätta den gamla kärnfamiljen? Kan de "socialt missanpassade" i grupp engageras till ett verksamt politiskt motstånd mot myndigheternas förtryck, och kan ett sådant motstånd bli inledningen till en ny och humanare fas i den moderna samhällsutvecklingen?
Ekonomisk tillväxt är ett av de äldsta ämnena inom nationalekonomin och samtidigt ett av de allra yngsta. Det var en av de viktigaste frågeställningarn I denna bok knyts den nya forskningen ihop med de gamla tankarna och vi får en bild av var ämnet står idag. I boken sammanfattar Abramowitz på ett mästerligt sätt mer än fyrtio års tankearbete om egna och andras bidrag till forskningen om den ekonomiska tillväxtprocessens grundläggande betingelser. Hft. SNS, 2003, 140 sid. Mycket gott skick.
Inb med skyddsomslag, 792 s. sidor. Rabén & Sjögren (Borås, 1986). ""Terra nostra"" är egentligen tre romaner i en: ""Den gamla världen"", ""Den nya världen"" och ""Den andra världen"". Genom en fyndig konstruktion vävs fantasi och verklighet samman. Kronologin är avskaffad, alla tidsperioder blandas, det förflutna, nuet och framtiden. Det mesta av handlingen är förlagd till det palats som kungen, Felipe Den Sköne, just är i färd med att uppföra, det blivande Escorial. Översättning Annika Ernstson. Gott skick. Lagernött skyddsomslag.