Till salu inom: ”

bryman alan 2011 samhällsvetenskapliga metoder upplaga 2 säljes

Tidigare annonser till salu

Socionom T6: Bryman, Alan (2011/2:a upplagan) Samhällsvetenskapliga metoder. Pris: 300 kr Sohlberg, Peter & Britt-Marie (2008) Kunskapens former. Pris: 200 kr Eriksson, G Bengt & Karlsson Per-Åke (2008) Att utvärdera välfärdsarbete. Pris: 300 kr Jergeby Ulla (2008) Evidensbaserad praktik i socialt arbete. Pris: 150 kr Oscarsson Lars (2009) Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Pris: 100 kr Svenska: Hultman, Tor G (2010) Svenska akademiens språklära. Pris: 100 kr Josefsson Gunnlög (2009) Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Pris: 150 kr Världsatlas (2008) Pris 50 kr
Samhällsvetenskapliga metoder, Alan Bryman, 2:a upplagan, 350:- Leadership theory and practice, Peter Northouse, 5:e upplagan, välanvänd!! :) 100:- Arbetslivet, Thomas Berglund, Marianne Blomsterberg mfl. 2011. 250:- Offentligt ledarskap, Ingalill Holmberg, Roger Henning, 2009. 100:- SÅLD Samhällsvetenskaplig forskning, Tim May, 2010. 150:- Ledning och organisation, (Managing and Organizations) Stewart Clegg, Tyrone Pitsis, Martin Kornberger. 2007. 200:- Organization theory, David Jaffee, första upplagan. 100:- Organisation - att beskriva och förstå organisationer, Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, 4:e upplagan. 200:- SÅLD
Hej säljer följande böcker, alla i gott skick med ett fåtal markeringar med gul överstrykningspenna. Köpta på AF borgen i Lund och använts på Socionomprogrammet. 1. Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter: Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv. ( 2013) Stig Linde & Kerstin Svensson ( red.) Pris: 300 2. Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Fjärde upplagan.( 2012) Lee G. Bolman & Terrence E. Deal. 400 kr 3. Samhällsvetenskapliga metoder. (2011) AlanBryman. 400 kr Eller: Rubbet för 1000 kr :) Först till kvarn. Köparen står för ev. frakt. Allt gott
Studentlitteratur Statsvetenskap 2 SU: Törnquist, Olle (1996) Politics and development: a critical introduction, SAGE. 200 sidor 270 kr (nyskick) Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapligametoder. Andra upplagan. Malmö: Liber. 500 sidor. 380 kr (understruken med blyerts) Yin, Robert K. (2007), Fallstudier: design och genomförande, Liber, upplaga 1:1. 195 sidor 250 kr (nyskick) Kompendium till delkurs 3 Statsvetenskapliga metoder (Boreús, Beckman, Moses etc) 50 kr Kompendium till delkurs 1: Perspektiv på politik (Brännström,Hollis, Hay etc.) 60 kr /Lina
1. Crime prevention (Steven P. Lab, 2010. 399:-) 2. Lagom mycket kriminalitet (Nils Christie, 2005. 199:-) 3. Kunskapens former (Peter & Britt-Marie Sohlberg, 2009. 206:-) 4. Svensk kriminalpolitik (Robert Andersson & Roddy Nilsson, 2009. 339:-) 5. Samhällsvetenskapliga metoder (Alan Bryman, 2011. 499:- ) 6. Frågor, fält och filter (Lena Roxell & Eva Tiby, 2010. 399:- ) 7. Introduktion till straffrätten (Suzanne Wennberg, Åttonde upplagan, 2010, 149:- ) 8. Criminology Theory (Frank P. Williams III, Marilyn D. McShane, Second Edition, 1998, 369:-) 9. Introduktion till kriminologi (Jerzy Sarnecki, 2009, 629:-) 10. Den svenska ungdomsbrottsligheten (Felipe Estrada & Janne Flyghed, 2010, 399:- ) 11. Artikelsamling i kriminologi (till Allmän Översiktskurs fr.o.m. HT 2010, 100:- ) Skynda och köp alla till ett bra paketpris så är du förberedd för höstens/vårens kurs! Samtliga böcker är inhandlade i våras på Akademibokhandeln på SU och är därför i nyinköpt skick (förutom Kunskapens former som är inhandlad på Campus på SU dvs. begagnad bok). Inga markeringar eller vikningar av sidor. Totalpris från början: 3687:- Paketpris för er: NU: 2000:- Är ni intresserade av enstaka böcker säljer jag även dem till låga priser! Ring/maila/sms:a för mer information.