Till salu inom: ”

axel eriksson konst säljes

Tidigare annonser till salu

Hft, s k danskt band, 135 sidor. Ellerströms (Lund, 1997). Den legendariske översättaren Eric Hermelin i urval av Ulf I Eriksson. Från bokens baksida: ""Marginalanteckningen som skön konst. - Att Eric Axel Hermelin inskränkte sitt märkliga författarskap till fotnoter i de verk han översatte är fullt konsekvent med hans allmänna åskådning: personlighetsuppgivelsen som religionens, diktandets och människans spets. Men denna självutplåning är fantastiskt personlig;"" Boken kompletteras med omtryck av de pamfletter som Hermelin gav ut under andra världskriget i protest mot nazism och antisemitism. Mycket gott skick. Några få understrykningar i blyerts.
Bl.a. om: Kyrkosångsrörelsen - Mogata och Skällviks prästgårdar - Hospitalet i Skeninge - Löfstad slott - Kimstad - Drothem - Tidersrum - Mogata - Skällvik - Häftad i gott skick Omfång: 229 s; 23 x 16 cm, flera fotoillustrationer - UR INNEHÅLLET: - Kimstads kyrka. av kyrkoherde Seth Asklund sid 25-33 - Där gamla minnen tala.: Drothems kyrka och prästgård av kontraktsprosten Karl Torenfält sid 38-44 - En prästfru i Tidersrum 1850-1888.(Gustava Bernau) av kapten Ernst Liljedahl sid 45-50 - Från Vadstena till Vreta. av fil, och teol. kand. Ivar Hylander sid 51-57 - Huru det började något om den svenska kyrkosångsrörelsen av kyrkoherde F. M. Allard sid 58-67 - Ett besök i Ansgars kloster (Corwey) jubelåret 1929. av läroverksadjunkten Wilh. Kristenson sid 68-72 - Till Ansgarsminnet. av kontraktsprosten Hugo Ulander sid 73-84 - Kontraktsprosten Karl Johan Dahlberger i Virserum (Född i Järeda Kalmar län 1827, död 1897 i Virserum). av kyrkoherde Carl Lillieroth sid 85-94 - Två prästgårdar vid Slätbaken.(Mogata och Skällvik) av grevinnan Louise Stenbock, f. Mörner 110-118 - Två kärnkristna ( I Hässleby församling; Skomakaren Anders Blixt 1823-1908 i Mariannelund och Per Johansson i Boda 1837-1916 av kontraktsprosten Karl Wasén sid 120-131 - Hospitalet i Skeninge. av amanuensen Bengt Cnattingius sid 144-150 - Några bilder och tecken från den kyrkliga konstens värld. av kyrkoherde Sixten Dahlquist sid 151-161 - Emilie Piper och Löfstad slott. av grevinnan Alice Trolle, f. Gyl.enstolpe sid 162-171 - Tvenne 400-årsminnen.(utgivandet av Luthers katekeser och konciliet i Örebro) av kyrkoherde, teol. d:r Josef Sjöholm sid 172-177 - Från våra egna missionärer. av missionärerna Knut och Erik Hallendorff, Erik Sundgren och Axel Berglund sid 178-192 - Till de hädankallades minne. Minnesteckningar över sedan förra Julbokens utgivande avlidna präster av kyrkoherde, teol, lic. Erik Meurling och missionär E. P. Eriksson sid 217-223 - Porträtt av nyvigda präster för Linköpings stift sid 224-225 - TIPS ! Vill du enkelt överblicka och göra nya upptäckter av intressanta böcker i ett ämne, utan att behöva bläddra igenom tusentals ovidkommande söksvar? GÖR DÅ SÅ HÄR: följ länken SÖK BLAND SÄLJARENS ANNONSER här nedan. Säljarnas egna sidor kan läggas upp som favoriter/bokmärken. Följ länkarna till vänster på sidan till säljarens egna kategorier (ämnesområden). Kategorierna är finindelade och sorterade alfabetiskt efter den inledande ämneskoden på samma sätt som i ett bibliotek. Där hittar du även utförliga beskrivningar och bilder av böckerna. Är du intresserad av fler årgångar i denna skriftserie ( det finns många ) väljer du kategorin: Cj-cg Linköpings St. Julbok. Sortera sedan söksvaren efter FÖRFATTARE för att få se dem i kronologisk ordning.
Axel Eriksson Olja i fint skick ca 72x 40 900:- Erik Karlsson, Rute Omramat träsnitt, 1956 400:-
AXEL ERIKSSON - Oljemålning från 1947
Flicka, 120 x 90