Till salu inom: ”

axel borg konst säljes

Tidigare annonser till salu

Bränningar, sign. -12 Duk 42x70
13 bidrag som ger en rik och mångfacetterad bild av vad autenticitet kan vara - och om det kan vara - i en estetisk kontext. - Inbunden med skyddsomslag i gott skick Lindome: Brutus Östlings bokförlag Symposion 2011 [ 220 s. :ill. ;25 x 18 cm; 762 gr ] - Möjligheten att nå fram till något autentiskt har blivit föremål för en kritisk dekonstruktion; längtan efter det genuina och ursprungliga uppfattas alltmer som ideologiskt tveksamt; genomkommersialiseringen av samhället urholkar idén om äkthet när den förvandlas till en reklamslogan - ändå dyker tanken på det äkta, genuina och autentiska upp överallt i vår mediemättade verklighet. - Att säga om någonting att det är äkta, genuint eller autentiskt innebär för de allra flesta en positiv värdering. Detta gäller inte minst på estetikens område: konstverk och kulturyttringar som tillskrivs dessa egenskaper står på ett eller annat sätt högt i kurs. Sådana omdömen signalerar att det som diskuteras inte är falskt, förvanskat eller manipulativt - kort sagt, att det är konst som inte är konstgjord eller konstlad. Men vad, mer exakt, kan autenticitet betyda i estetiska sammanhang? Är det möjligt att uppnå någonting alltigenom genuint, och vad skulle detta i så fall innebära? - Texterna i denna bok, vars författare kommer från en mängd olika estetiska discipliner, spänner över hela den västerländska kulturhistorien: från antiken och renässansen via romantiken till modernismen och samtiden. De estetiska objekt och praktiker som diskuteras inkluderar inte bara litteratur, bildkonst och musik, utan även foto, modekollektioner, plastikkirurgi, rättegångar, fiktiva bloggar och konserverade djurkroppar. Tillsammans ger de tretton bidragen en rik och mångfacetterad bild av vad autenticitet kan vara - och om det kan vara - i en estetisk kontext. - UR INNEHÅLLET: Äkta, genuint, autentiskt - en inledning Axel Englund och Anna Jörngården 7 - »Känner du verkligen att utsidan stämmer med insidan?« Sken och vara i den samtida kroppskulturen Franziska Bork Petersen 25 - Sanningen och andra historier Om Black Ascot, bloggmediet och läsarna Emma Strindmar Norström 37 - Mjölkflickan och andra flyktiga illusioner i Spöksonaten Hannah Hinz 49 - Att avkunna en förhoppning. Rumslighet, rollspel och maktutövning i tingsrättsförhandlingar Erik Mattsson 57 - Är förfalskningar dålig konst? Maria Forsberg 71 - Den ofrivillige cymbalspelaren En satyrskulpturs genomslag i tid och rum Julia Habetzeder 87 - »En pekpinne för skönheten« Om konsten att kontrollera ett fotografi - exemplet Molins fontän Magnus Bremmer 107 - Månbilder/Jordbilder. Om astrofotografi, biologisk idealism, och det sublima Mikael Pettersson 125 - Konsten att syna odödlighetens mediekultur i sömmarna Anna-Maria Hällgren 137 - J.L. Borges skriver platsens imaginära historia Anna Jörngården 153 - Sken och autenticitet i Theodor W. Adornos estetik Carl-Filip Brück 169 - Sluta sår. 183 Wagner och Adorno läser Heine Axel Englund 183 - »The fucking multilingual world?« Språk och identitet i Aleksandar Hemons författarskap Ljubica Miocevic 197 - Medverkande 219 TIPS ! Vill du enkelt överblicka och göra nya upptäckter av intressanta böcker i ett ämne, utan att behöva bläddra igenom tusentals ovidkommande söksvar? - GÖR DÅ SÅ HÄR: följ länken "Böcker från * Svenska Boklänken HB" här nedan. Säljarnas egna sidor kan läggas upp som favoriter/bokmärken. Följ länkarna till vänster på sidan till säljarens egna kategorier (ämnesområden). Kategorierna är finindelade och sorterade alfabetiskt efter den inledande ämneskoden på samma sätt som i ett bibliotek. Där hittar du även utförliga beskrivningar och bilder av böckerna. Är du intresserad av fler böcker i samma ämnesområde som just denna bok väljer du kategorin: »Df Estetik« ELLER »Ia Konst: allmänt«
Tavla Älgfamilj Axel Borg
Borg - Etsning av Axel Tallberg - signerad
1902, Landskap, 83x55