Till salu inom: ”

aspelin säljes

Tidigare annonser till salu

Hans Larsson Samfundet / Bokförlaget Doxa 1976. 135 s. Häftad. Osprättad. Filosofi och humaniora. Bidrag bl a av Gunnar Aspelin, Urban Forell och Richard Matz (om Heideggers försök att definiera metafysiken). ISBN: 91-85318-16-7. Lite nagg och stötningar längs omslagskanterna. Ett blad med några små fläckar (ej i texten). Någon släthetsavvikelse, dels för att någon har bläddrat i den osprättade nolymen dels p g a att den har legat osprätttad så länge. Inte så allvarligt dock och inlagan är annars ren och fin. 24.6x17.3x1cm, 303g
Arbetarkultur. 1 uppl. 1954. 263 s. Häftad. 23x15cm. 410 gram. Gott skick. Ur baksidestexten: I urvalet ingår det lika friska som märkliga mästerverket "Det går an" och några av hans bästa folklivsberättelser. Almqvists litterära program för "poesi i sak" blir också belyst. Det kommer att förbli en väsentlig utgångspunkt för den svenska realistiska litteraturen och den fängslande diktarens verk skall säkerligen också uppskattas alltmer för dess trohet mot verkligheten och det arbetande folket. Kurt Aspelins förord omfattar 29 sidor. Ex libris och namnteckning (samma). Delvis osprättad.
1948. klammerhäftad 47+47+47+47 sid. MYCKET GOTT SKICK. Mycket välbevarade ex. Endast mycket små spår av hantering. 1948 startade i Göteborg Quo Vadis. En tidskrift som ville levandegöra "ett rikt arv av livsvisdom" för att vara ett hjälpmedel i humanitetens kamp mot krig och förstörelse. Bidrag av: Vilhelm Ekelund, atomforskaren Harold C Urey och Elbert Hubbard. Bland övriga märks bidrag av Harry Martinson om Taoismen (nr 1), om Sartres livsåskådning av Gunnar Aspelin, en essay om T.S. Eliot av Sven Stolpe och en om Hasse Z och Grönköping av August Peterson (båda nr 2). Utgavs av Rundqvists boktryckeri i Göteborg, utkom med 4 utgåvor om 47 sidor vardera under åren 1948-1950.
Thomas Munck - 17th century Europe 200:- ISBN 1-4039-3619-6 Olga Dysthe - Det flerstämmiga klassrummet 200:- ISBN 978-91-44-61631-5 Jonas Aspelin - Zlatan, Caligula och ordningen i klassrummet 120:- ISBN 91-44-03027-4 Wray & Bloomer - Projects in Linguistics 150:- ISBN 0-340-90578-6 Tallberg - Pedagogiskt arbete och kön 150:- ISBN 91-44-01805-3 Hultinger - Den mångkulturella skolan 200:- ISBN91-44-00208-4 Qvarsell & Sandin Den mångfaldiga historien 120 :- ISBN 9188930912 Använda mycket sparsamt.
Ungdomar i vardagens väv Av: Abby Peterson, Lennart G Svensson, Lennart Svensson Studentlitteratur 2003 Nypris 194 kr Mitt pris 100 kr Zlatan, Caligula och ordningen i skolan av Jonas Aspelin Studentlitteratur 2003 Nypris 187 Mitt pris 100 kr Överenskommet! Fem internationella överenskommelser som ligger till grund för de nya läroplanerna Skolverket 1999 20 kr Lek i skolan (Använt skick) av Gunilla Lindqvist Studentlitteratur 2002 Nypris 168 kr Mitt pris 80 kr