Till salu inom: ”

askkopp sal svenska amerika linjen rörstrand askfat säljes

Tidigare annonser till salu

Riksförbundet för hembygdsvård. 1986. Häftad. 280 gram. Nära nyskick. I mars 1638 seglade "Kalmar Nyckel" och "Fågel Grip" uppför Delawarefloden. Det var en svensk expedition som på uppdrag av regeringen i Sverige skulle grunda en svensk koloni i Amerika. Mark köptes av indianerna. Man anlade en fästning, Fort Christina, samt några enkla blockhus. Så började koloniäventyret Nya Sverige, som varade under 17 år. Sveriges dröm om att bli en världsmakt infriades alltså inte, men kolonins historia rymmer många färgstarka personer och märkliga händelser. Senare skulle tusentals svenskar komma att utvandra till Amerika under olika tidsepoker fram till 1930. Den här boken vill berätta lite om Delawaretiden, vad kolonisterna och senare tiders utvandrare har lämnat efter sig av byggnader, namn och traditioner. Här redogörs också för hur svensk kultur och tradition bevaras i Amerika idag och av vem.
Wahlström & Widstrand. 1973. 288 s. Häftad. Gott skick. En antologi om den svenska emigrationen till Amerika. Vilka orsaker låg bakom beslutet att utvandra? Var motivet främst ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga eller låg också andra motiv bakom, som t. ex. politiska förhållanden eller en önskan att undkomma värnplikten? Hur klarade man den långa resan över Atlanten till okänt land med främmande språk och annorlunda levnadsförhållande? Hur gick det för de svenska utvandrarna? Var bosatta de sig? Vilka klarade anpassningen till det nya landet - och vilka vände hem igen? Avsikten med denna bok är att presentera de viktigaste resultaten av denna forskning för en bredare publik.
Riksförb. för hembygdsvård, 1986. Hft. 168s. 21x15cm, 279g. Illustrerad. Mycket gott skick. ISBN 9185124702. [Bygd och Naturs Årsbok 1986]. Innehåll: Förord ? Svensk invandring till Nordamerika? När Sverige skulle bli en världsmakt - Historiska minnen i Delaware - Big Belly på Printz Hall - Bishop Hill-det värdefullaste svenskminnet? Museum och kulturcentrum i Philadelphia - Svenska traditioner i Californien - Amerikasvenskarnas hemspråk - Svensk fromhet i Amerika - Selma i Chicago ? Otaliga föreningar håller kulturarvet levande - Motbilder - emigrationen i nytt ljus.
Fin antik koffert från början av 1900-talet. Denna har etiketter från Svenska Amerika Linjen som trafikerade Göteborg-New York i början av förra seklet. Invändigt klädd i vackert papper och med initialerna JR samt N.Y målat i rött på framsidan. Vi har använt kofferten som soffbord men man kan även använda det som garderob, förvaring eller barskåp. Dessa brukar gå på mycket pengar i Stockholm. Vårat pris 2000:- och då ingår även 4st tidsenliga mässingshjul som vi ännu inte skruvat fast. Finns i centrala Tierp. Annons kvar= koffert kvar
Askkopp. SAL. Svenska Amerika Linjen. Rörstrand...Askfat