Till salu inom: ”

arkitekturens historia antiken dagar säljes

Tidigare annonser till salu

Har följande böcker till salu: Företagsekonomi 100 upplaga 14 Faktabok 235:- Företagsekonomi 100 upplaga 12 Övningsbok 125:- Företagsekonomi 100 upplaga 12 Lösningar 80:- AutoCAD 2010 Grundkurs 250:- Arkitekturens historia under 1900-talet 40:- Arkitekturens historia från antiken till våra dagar 60:- Organisationsteorier struktur-kultur-processer 160:- Linjär algebra med geometri 95:- Matematisk analys en variabel 260:- Har även kompendier kopplade till BB-programmet i Jönköping. Arkitekturhistoria 1 utgåva 2011 25:- Fysisk planering och PBL utgåva 2008 40:- Sketching and Presentation Techniques 1 40:- Hinderbanan, En bok om ledarskap, kommunikation och motivation 40:- Fysisk planering utgåva 2009 40:- Alla böcker kostar hälften av nypriset. Allt är i så gott som nyskick. Maila eller sms vid intresse!
Byggnadsmaterial Per Gunnar Burström ISBN 978-9144-02738-8 . upplaga 2:5 400kr Praktisk husbyggnadsteknik Kenneth Sandin ISBN 978-91-44-04879-6 150kr Fysiskpalanering och PBL kompendium 200kr Arkitekturens historia under 1900-talet Jurgen Tietz 150kr Arkitekturens historia, från antiken till våra dagar Jan Gympel 150kr Matematisk analys en variabel Göran Forsling, Mats newmark ISBN 91-4705188-4 300kr Medföljer ett kompendium med utlösningar till uppifterna i boken. köparen står för frakt!
| Forskningsrådet Formas | Utg. 2011. Ej o.u. | Förlagsband. | 499 s. | 9789154060412 | Språk: Svenska | Observera: Denna bok har vi på ett separat lager, räkna med några ytterligare dagar i leveranstid. Baksidestext eller annan relevant information: Arkitekturteoriernas historia är en berättelse om en yrkeskulturs utveckling och samtidigt en repertoar av förhållningssätt som kan framstå som på en gång främmande och märkligt aktuella.Arkitekturens historia är mångtusenårig. Också arkitekters skrivande kring sitt arbete har en mycket lång tradition. Syftena har varit flera ? att argumentera för arkitekturens betydelse inför beställare och byggherrar, att hävda ett visst synsätt gentemot andra arkitekter eller att förmedla kunskap till nya generationer. Arkitekturteori kan sägas vara både uttalade eller outtalade föreställningar om vad arkitektur är eller borde vara. Arkitekturteoriernas historia från antiken till idag presenteras för första gången på svenska i denna bok. Den är resultatet av ett nordiskt samarbetsprojekt med författare från Danmark, Norge och Sverige.[Lagerplats: B2]
Könemann. 2006. 120 s. häftad. 29,5x21cm. Nära nyskick. rikt illustrerad, porto 48 kr.
| Norstedts | Utg. 2006. Ej o.u. | Förlagsband. | 468 s. | 9789113016245 | Språk: Svenska | Observera: Denna bok har vi på ett separat lager, räkna med några ytterligare dagar i leveranstid. Baksidestext eller annan relevant information: Här beskrivs den klassicistiska interiörens detaljer i dörrar, fönster och väggpaneler och illustreras med över 600 fotografier och kompletterade av detaljritningar i naturlig storlek. Första gången finns ett samlat material från såväl interiörarkitekturens rötter i antiken som dess utveckling i Italien, Frankrike och Sverige från år 1400 till 1700. Det vi dagligen ser omkring oss och kallar foder, socklar, dörrar, fönster och paneler och vars minsta delar – om de är profilerade – kallas för listverk, är alla i mer eller mindre rakt nedstigande led ett arv efter byggnadskonsten under den grekisk-romerska antiken. Klassicismens interiörer är en framställning av interiördetaljens historia, som den har utformats i den klassicistiska inredningsarkitekturen. En berättelse som handlar om hur västerlandets arkitekter, genom att ta sin utgångspunkt i antikens arkitektur, har givit arkitekturprofi len innebörd och mening genom dess korrekta placering, men i stor utsträckning även genom att omplacera den i förhållande till dess ursprungliga funktion och läge. Det handlar dels om interiördetaljens form, tradition och teori, men lika mycket om hur den får sin plats i den interiör eller struktur som den utgör en del av. Det är först genom sin placering och förhållande till omgivande arkitekturelement som detaljen får en innebörd. Här följs interiörkonstens växlande utformning från 1400-talets Florens, via 1500-talets Rom till Solkungens Frankrike och stormaktstidens Sverige. De flesta interiörerna är ritade av sin tids främsta arkitekter och utgör de mest välkända förebilderna från sin tid. Här studeras rum som Rafaels loggia i Vatikanpalatset, Michelangelos, Carraccis och Pietro da Cortonas tak och inredningar i Rom och Florens. Boken avslutas i det sena 1600-talets inredningar i Versailles och kulminerar i Karl XI:s galleri på Stockholms slott. Boken är överdådigt illustrerad med över 600 bilder i färg och svartvitt.[Lagerplats: B2]