Till salu inom: ”

arbetsterapeut böcker säljes

Tidigare annonser till salu

1985 N&K Hft. 148s. 21x14cm, 231g. Gott skick, pärmveck. ISBN 9127012115. Denna bok handlar om olika reaktioner inför död och svåra förluster av andra slag; också om sorgeprocesser som stannat upp eller gått vilse. Första delen av boken innehåller berättelser om människor i sorg, den andra beskriver de viktigaste böckerna i ämnet - klart och kortfattat men märkvärdigt levande. Boken bör både kunna ge vägledning åt fackfolk som sjuksköterskor, präster och kuratorer och vara en fin tröstbok för dem som själva sörjer. Solveig Cronström-Beskow är arbetsterapeut och legitimerad psykolog. Hon har i många år arbetat bland annat med problem kring sorg, död och självmord.
Dekorerat pappband, 89 s. sidor. LTs förlag (Helsingborg, 1976). Elsie Torebjörk är ursprungligen hemmansägare i Västerbotten, men även utbildad arbetsterapeut med textilkonstnärlig ådra. En stor del av denna bok ägnas åt vävmönster som Elsie givit form och färg. Mönstren har, i vävsalar och terapilokaler, omsatts i sköna textila alster. I boken finns korta redogörelser för hur Elsie inspirerat till sina verk, och där finns noggranna beskrivningar på hur de utförts. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Mycket gott skick.
Studentlitteratur. 2001. 424 s. Häftad. 22x15,5cm. 620 gram. Mycket gott skick, men cirka 10 rader markerade med överstrykningspenna. Namn på bokfals samt framsida (täckt med vit etikett-se bild) /// Från baksida: Intyg och utlåtanden utfärdas av många olika befattningshavare inom hälso- och sjukvården - i första hand läkare men även psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, tandläkare och optiker. För mottagarna av intyg och utlåtande är det av största vikt både att intygsutfärdarna är kompetenta och att dokumenten följer gällande föreskrifter samt är utformade så att de kan förstås. Ett dåligt/felaktigt intyg eller utlåtande kan få betydande negativa konsekvenser för i första hand den enskilde men även för intygsutfärdaren.
hejsan! jag har 2 böcker att sälja som i princip är i nyskick, det är ett fåtal sidor som jag har använt överstrykningspenna på. Annars är dom som nya. occupational therapy, eleventh edition. av williard och spackman. 350:- conceptual foundations of occupational therapy practice. edition 4. 350:- jag har även - etiska koden för arbetsterapeuter - arbetsterapins perspektiv och innehåll i sverige under åren 1970-1993 -utvecklingen av arpetsterapeutyrket under de senaste 50 åren. dessa böcker får du på köpet.
Nu säljer jag helt nya oanvända böcker. Jag har: Aktivitet och relation M. eklund och B. Gunnarsson. Pris 300 kr Hälsa och hälsofrämjande Jennie Medin och Kristina Alexanderson. Pris 200 kr Rehabiliterings-medicin Jörgen Borg, Björn Gerdle, Gunnar Grimby och Katharina Stibrant Sunnerhagen. Pris 400 kr Hör gärna av er på mailen eller sms! Frakt får köparen betala.. Ha de bra!