Till salu inom: ”

arabia linnea säljes

Tidigare annonser till salu

En forskningsfärd 1761-1767. Forum, 1991. 322 s. Dekorerat klotband med revat & skadat skyddsomslag. Illustrerad med reproduktioner av 27 samtida kopparstick och 6 kartor efter expeditionsdeltagarnas teckningar.Expetionen där en av Linnés främsta lärjungar, Peter Forsskål, deltog. Han dog i malaria i Jemen. Endast en av de fem deltagarna överlevde expeditionen. Boken baseras på de rikhaltiga anteckningar som finns bevarade.
ARABIA VÄGGTALLRIK BOTANIKA VANAMO/LINNEA ESTERI TOMULA
Häftad Uppsala: Svenska Linnésällskapet i gott skick, mestadels ouppskuren [ 175 sid.; 27 x 19 cm ; 557 gr ] - UR INNEHÅLLET: Arvid Hj. Uggla 80 år 1 - Den unge Linnés författarskap. En nyfunnen Linnéskrift utgiven av amanuens C. O. VON SYDOW, Uppsala 3 - Linné och Plinius. Av fil, doktor KNUT HAGBERG, Djursholm 20 - Linné om katolicismen. Av biskop emer. ELIS MALMESTRÖM, Göteborg 23 - Flora svecica som växtnamnsordbok. Hur Linné samlade folkliga växtnamn. Av docent SIGURD FRIES, Uppsala 34 - De provinsiella växtnamnen i Linnés Skånska resa. Av arkivarie STEN-BERTIL VIDE, Lund 46 - Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar. IV. Jämte kommentarer och register till 1 - IV. Utgivna av f. d. förste intendent SIGURD WALLIN, Stockholm 55 - Johannes Moræus, Linnæi svärfader. Av med. doktor TELEMAK FREDBÄRJ, Stockholm 103 - Daniel Solanders naturaliekabinett och dess öden. Av professor OLOF H. SELLING, Stockholm 128 - En linneansk bagatell om en engelsk zoolog och svenske kungens hovmarskalk. Om Thomas Pennant och Charles De Geer. Av överläkare BIRGER STRANDELL, Stockholm 138 - Arvid Hj. Ugglas linneanska författarskap. En bibliografisk förteckning 147 - SMÄRRE MEDDELANDEN - Ett tvåhundraårsminne. Av NILS VON HOFSTEN 161 - Ättling i andra led till Linnékastanjen på Hammarby. Av NILS VON HOFSTEN 161 - Arvet från Newton och Linné 162 - En prelinneansk naturaliesamling. En komplettering. Av BIRGER STRANDELL 164 - Valda avhandlingar av Carl von Linné 164 - Hos Linné i Uppsala 165 - Det lykkelige Arabien 165 - Olof Toréns ostindiska resa 166 - Summary of contents 167 - TIPS ! Vill du enkelt överblicka och göra nya upptäckter av intressanta böcker i ett ämne, utan att behöva bläddra igenom tusentals ovidkommande söksvar? GÖR DÅ SÅ HÄR: följ länken "Böcker från * Svenska Boklänken HB" här nedan. Säljarnas egna sidor kan läggas upp som favoriter/bokmärken. Följ länkarna till vänster på sidan till säljarens egna kategorier (ämnesområden). Kategorierna är finindelade och sorterade alfabetiskt efter den inledande ämneskoden på samma sätt som i ett bibliotek. Där hittar du även utförliga beskrivningar och bilder av böckerna. Är du intresserad av fler böcker i samma ämnesområde som just denna bok väljer du kategorin: »Uf Botanik« ELLER »Lz Biografi: särsk. personer« . Sortera sedan söksvaren efter FÖRFATTARE för att få dem i alfabetisk ordning efter beskriven person.
2 Udda Kaffekoppar Arabia Illusia+ Linnéa Kaffekopp
Uppläggningsfat Arabia Linnea