Till salu inom: ”

antikt kalejdoskop säljes

Tidigare annonser till salu

Albert Bonniers Förlag | Utg. 2013. Ej o.u. | | 447 s. | 9789100133474 | I nyskick. --- Mer info: I antikens tidsuppfattning är kairos ett krisögonblick, en kritisk punkt mellan två händelser, i motsats till kronos, den linjära tiden. Andrzej Tichýs nya roman vrider sig runt sådana brytpunkter och formar en kalejdoskopisk väv där 1900-talet, samtiden och det kommande skaver mot varandra: 30-talets depression, Peter Weiss möte med Karin Boye före hennes självmord, Bernward Vesper och 68-rörelsen, den arabiska våren och en Jeanne d'Arc-gestalt som rör sig mellan olika platser och tider där motstånd formuleras, där människan slits mellan maktlöshet och handling, mellan bländande vision och katastrofal verklighet. i Kairos /i är en sällsam och helt oavvislig roman om kamp och åkallan. | Obs: Denna bok har vi på ett separat lager, räkna med ytterligare dagar i leveranstid. Se villkoren nedan.
Albert Bonniers Förlag | Utg. 2013. Ej o.u. | Förlagsband. | 447 s. | 9789100133474 | I nyskick. --- Mer info: I antikens tidsuppfattning är kairos ett krisögonblick, en kritisk punkt mellan två händelser, i motsats till kronos, den linjära tiden. Andrzej Tichýs nya roman vrider sig runt sådana brytpunkter och formar en kalejdoskopisk väv där 1900-talet, samtiden och det kommande skaver mot varandra: 30-talets depression, Peter Weiss möte med Karin Boye före hennes självmord, Bernward Vesper och 68-rörelsen, den arabiska våren och en Jeanne d'Arc-gestalt som rör sig mellan olika platser och tider där motstånd formuleras, där människan slits mellan maktlöshet och handling, mellan bländande vision och katastrofal verklighet. Kairos är en sällsam och helt oavvislig roman om kamp och åkallan. | Obs: Denna bok har vi på ett separat lager, räkna med ytterligare dagar i leveranstid. Se villkoren nedan.
INNEHÅLL: Första kapitlet: Allmänna utgångspunkter - indra kapitlet: Första mötet I Babylonien - Tredje kapitlet: Mötet med den hedniska antiken (Hellenismen) - Fjärde kapitlet: Kristendomens uppkomst - Femte kapitlet: Mellan katolicism och islam i Spanien - Sjätte kapitlet: Mötet med västerlandet. Inför den tragiska antites, som ånyo skakar det judiska folket vi och världen, världen och vi känna vi oss manade att följa Skriftens anvisning: Fråga din far och han skall säga dig, dina förfäder och de skola svara dig (5 M. 32: 7). Vi vända bort blicken från dagens förvirrande händelser och öppna vår flertusenåriga historiebok. Där upprullas för oss det världsomspännande panorama, i vilket judafolkets historia är inbäddad. Världar blomstra och vissna, nationer födas och dö, religioner och kulturer växa och försvinna. Den kalejdoskopiskt skiftande bilden visar dock en konstant punkt: Israels folk. Det dyker upp än här, än där; det är alltid med på bilden. »Le peuple juif skriver Pascal n'est pas pas seulement considérable par son antiquité, mais il est encore singulier en sa durée, qui a toujours continué depuis son origine jusqu'å maintenant. . . S'étendant depuis les premiers temps jusqu'aux derniers, Thistoire des juifs enferme dans sa durée celle de toutes nos histoires.» Moabprofeten Bileam ser i Israel »ett folk, som bor ensamt, och ej räknas till folken» Detta omdöme innebär blott halva sanningen. Den historiska utvecklingen gick i en säregen riktning: Israel har under långa tidsskeden bott »ensamt»; det har dock ej stått utanför folkens gemenskap. Det har mött jordens folk och kommit i beröring med dem. Judendomens partikularism var parad med universalism: dess nationalkänsla är icke nationalistisk; less universalism bryter sig aldrig ut ur det historiska arvet. Israel vandrade genom länder; det vandrade på samma gång genom kulturer, filosofier, religioner. »Om man tänker sig väriashistorien i form av en cirkel, är den judiska historien diametern». HUGO GEEBER FÖRLAG 1934. TRÅDHFT. 212 SIDOR. FINT SKICK.
Klassiskt Kalejdoskop från Isle of Wight
Boken inleder en antiromantisk fas i Nietzsches författarskap. Med aforismen som uttrycksmedel etablerar han sig som moralkritiker och moralpsykolog. - Häftad försåld, tejpförstärkt biblioteksbok i gott skick. Sedvanliga stämplar, etiketter och hyllsignum. Eslöv :B. Östlings bokförlag Symposion 2000 [ 540 s.; 22 x 14 cm ; 643 gr ] Översättning från tyska. Originaltitel: Menschliches, Allzumenschliches. - Här talar inte den siste metafysikern, men möjligen den siste upplysnings-anden »Mänskligt, alltförmänskligt« (1878-80) betecknar Nietzsches definitiva »avfall« från Richard Wagner och från idealismens och den religiösa romantikens värld överhuvudtaget. Med aforismen som sitt suveräna uttrycksmedel och vapen etablerar han sig som alla tiders största moralkritiker och moralpsykolog. Samtidigt gör det otidsenliga antika idealet det naturligt för honom att än en gång hävda och formulera filosofin som levnadskonst. Han eftersträvar nu, föga wagnerskt, en »förmiddagens filosofi«. Den som tar del av denna aforistiska stridsskrift - nu i Lars Bjurmans översättning för första gången på svenska - möts därför av så mycket mer än ett person- och filosofihistoriskt dokument. »Redan valet av aforismen som ny framställningsform innebär ett misstänkliggörande och ett förkastande av filosofin som system och begreppstänkande, som sluten tänkt värld. Den aforistiska tankestilen antyder existensen av en filosofi hitom metafysiken - såtillvida är Nietzsche i denna aforistiska trilogi, med dess kalejdoskopiska varseblivning och huvudsakligen icke-profetiska ton, en arvtagare och en förnyare av upplysningsandan. I dessa tankeöverflödande böcker talar inte den siste metafysikern men möjligen den siste upplysningsanden, den siste av »den psykologiska sentensens stora mästare«. Upplysningen - 1700-talets filosofiska strömning - är för Nietzsche ofullbordad, och i en anteckning från 1876 heter det: »Bilden av den fria anden har lämnats kvar ofullständig i det förra århundradet: man förnekade för litet och bevarade för övrigt sig själv.« (Ur efterordet av Ulf I. Eriksson) - SÅ HÄR SKREV NÅGRA RECENSENTER OM DEN SVENSKA UTGÅVAN AV MÄNSKLIGT, ALLTFÖRMÄNSKLIGT«: »På ett magnifikt sätt förlöser Nietzsches aforismer världens rikedom. Hans blick fungerar som en murbräcka. . . Med »Mänskligt, alltförmänskligt« börjar den stora, riktigt väsentliga delen av det sena artonhundratalets kanske allra viktigaste författarskap.« - Jan Arnald, Göteborgs-Posten -»En av Nietzsches allra viktigaste skrifter, den omfångsrika (med tillägg och appendix mer än 500 sidor) »Mänskligt, alltförmänskligt - En bok för fria andar«. Den boken brukar betecknas som Nietzsches definitiva brytning med Richard Wagner och med idealismen och den religiösa romantikens världsbild. Det är med denna bok Nietzsche så att säga blir Nietzsche? Det finns inga sakrosankta ståndpunkter, inga eviga sanningar - det enda som intresserar honom är att komma bortom gottköpsmoralismens försanthållanden och underkasta allt det individuella perspektivets prövning. . . Till skillnad från de flesta av hans samtida, är Nietzsches skrifter fortfarande läsvärda, och de förmår fortfarande irritera, provocera och väcka till eftertanke. « - Kaj Svensson, Finanstidningen - »Över 1400 magiskt välskrivna aforismer. . . Nietzsches reflektioner är lysande intressanta på nästan alla områden.« - Tomas Lappalainen, Aftonbladet - »Det hela är oöverskådligt, orefererbart, motsägelsefullt, ibland svårsmält eller rent av obehagligt, men aldrig likgiltigt. Hela texten igenom pulserar ett ohejdbart frihetspatos.« - Anders Johansson, Sydsvenska Dagbladet - »Mänskligt, alltförmänskligt inleder en antiromantisk och »tillnyktrande' fas i Nietzsches författarskap, där han låter sig inspireras både av Epikuros levnadskonst och av vetenskapens svala objektivitet? Fram växer också en ny stil: den sylvassa aforismen. Bokens uppgörelse med mänsklighetens villfarelser och hinsideslängtan (inte minst kristendomen) ger prov på en mästerlig formuleringskonst. Dess storhet tycker jag inte minst ligger i att dess kritiska moralpsykologiska ansats så sällan förfaller till bitterhet eller cynism: när skenet väl avslöjats kan det betraktas med en ny försonlig blick? Att boken inte tidigare översatts till svenska är smått oförståeligt. « - Christian Nilsson, BTJ TIPS ! Vill du enkelt överblicka och göra nya upptäckter av intressanta böcker i ett ämne, utan att behöva bläddra igenom tusentals ovidkommande söksvar? - GÖR DÅ SÅ HÄR: följ länken "Böcker från * Svenska Boklänken HB" här nedan. Säljarnas egna sidor kan läggas upp som favoriter/bokmärken. Följ länkarna till vänster på sidan till säljarens egna kategorier (ämnesområden). Kategorierna är finindelade och sorterade alfabetiskt efter den inledande ämneskoden på samma sätt som i ett bibliotek. Där hittar du även utförliga beskrivningar och bilder av böckerna. Är du intresserad av fler böcker i samma ämnesområde som just denna bok väljer du kategorin: »Dh Antropologi, filosofisk«