Till salu inom: ”

anestesi kompendium säljes

Anestesi
F

Tidigare annonser till salu

1984, 233s.
1984, 233s.
Detta är en lärobok för läkarstuderande och en handbok och uppslagsbok för problem som t. ex. urinvägsinfektion, inkontinens och njursten. - Inbunden i kartonnageband i gott skick Almqvist & Wiksell 1990 [ 341 s. :ill., diagr., tab. ;25 x 18 cm; 930 gr ] - UR FÖRORDET: Vetenskaplig utveckling sker ibland språngvis. En tid av stillastående kan snabbt övergå i en period med snabba framsteg. - Detta gäller i hög grad också det medicinska området. Utvecklingen av vacciner och antibiotika, transplantationskirurgins intåg och landvinningarna inom anestesi och intensivvård är några av de tydliga exemplen. - I någon blygsammare mån har en sådan språngvis utveckling också skett inom den urologiska kirurgin. Det gäller framför allt njurstensbehandling, där den s.k. stötvågstekniken och den perkutana operationstekniken gjort att de tidigare så vanliga, och för patienten mycket besvärliga, öppna njurstensoperationerna praktiskt taget försvunnit. Men också på andra områden har urologin genomgått viktiga förändringar. - Läroböcker i ämnet urologi har därför snabbt blivit föråldrade, vilket är anledningen till att denna bok skrivits. - Texten var från början endast avsedd att komma ut i kompendieform för läkarstuderande vid Huddinge sjukhus. Arbetsnamnet var »Föreläsningsanteckningar i urologi«, och kompendiet var tänkt som ett komplement till de alltför fåtaliga timmarna med katedral undervisning i urologi under kirurgiterminen. - Men materialet växte och har så småningom kommit att omfatta hela urologin, om än i komprimerad form. Almqvist & Wiksell har därför vågat ta steget att ge ut föreläsningsanteckningarna i bokform. Men boken skall fortfarande ses som en sammanfattning och en översikt, i första hand avsedd för studerande och icke-specialister. - Det är förhoppningen att också andra grupper inom vården skall kunna ha glädje av innehållet. Det kan gälla läkare som inte sysslar med specialiserad urologi, men som ändå kommer i beröring med urologiska problem. - Området omfattar ju sjukdomar som alla läkare får kontakt med, t ex urinvägsinfektion, inkontinens och njursten. Men aven de verksamma i andra vårdyrken kan kanske finna nyttig läsning. - Skulle dessutom lekmän (läs patienter) kunna skaffa sig information i denna text vore det desto mer glädjande. - TIPS ! Vill du enkelt överblicka och göra nya upptäckter av intressanta böcker i ett ämne, utan att behöva bläddra igenom tusentals ovidkommande söksvar? - GÖR DÅ SÅ HÄR: följ länken "Böcker från * Svenska Boklänken HB" här nedan. Säljarnas egna sidor kan läggas upp som favoriter/bokmärken. Följ länkarna till vänster på sidan till säljarens egna kategorier (ämnesområden). Kategorierna är finindelade och sorterade alfabetiskt efter den inledande ämneskoden på samma sätt som i ett bibliotek. Där hittar du även utförliga beskrivningar och bilder av böckerna. Är du intresserad av fler böcker i samma ämnesområde som just denna bok väljer du kategorin: »Vg Gynekologi / andrologi«
Bild 1 1) Colour atlas of stroke 7-serie (som ny) 450kr för allt. 2) Clinical symposia, 50kr/st, 100 för alla. 3) Oxford handbook A/E Medicine (som ny), 130kr. 4) Oxford handbook of emergency Med (som ny), 130kr. 5) Heart sounds made easy, (oanvänd, med CD) 120kr. 6) Oxford handbook of Clinical specialities, (som ny) 150kr. 7) Churchils pocketbook of medicine, 100kr. Bild 2 1) Akut ortopedi, 100kr. 2) Akut medicin, 120kr. 3) Astma praktika, 120kr. 4) Essential psychopharmacology (ny), 100kr. 5) Patientläkarrelationen, 140kr. 6) Njurmedicin liber, 200kr. 7) Clinical Neurology, 100kr. 8) Sleep medicine secrets, 70kr. Bild 3 1) Clinical examination, 200kr. 2) Differential diagnosis, 100kr. 3) Kardiologi, (oanvänd) 200kr. 4) 250 cases in Clinical medicine, 150kr. 5) Akuta hudsjukdomar, 100kr. 6) Dermatology in clonical practice, 120kr. Bild 4 1) The heart, 100kr. 2) Dermatology, 50kr. 3) Anestesi kompendium, 100kr. 4) Clinical dermatology, 120kr. 5) Color atlas of pathophysiology, 100kr 6) Color atlas of ophthalmology, 120kr. 7) MCQ, 80kr. 8) Arbets och miljömedicin, (ny) 250kr. Bild 5 1) Hemostas vid allvarlig blödning, 100kr. 2) Fyss 2008, 100kr. 3) Anestesiologi, 120kr. 4) Neurologi, 100kr. 5) Akut buk, 80kr. 6) Farmakologi, 120kr. 7) Essential ENT practice, 100kr. 8) Klinisk nutrition, (oanvänd) 200kr. Bild 6 1) Akut ortopedi, (ny), 200kr. 2) Akut kirurgi och urologi, 200kr. 3) Akut kirurgi, (ny), 200kr. 4) Ortopediskt traumakompendium, 150kr. 5) Waran och waranbeh, 50kr. 6) Akut neurologi, (ny), 220kr. Bild 7 1) Essential neurology, 100kr. 2) Clinical orthopaedic examination, 150kr. 3) Kärlsjukdomar, (ny), 130kr. 4) Så fungerar läkemedel, 130kr. 5) Essential general surgical operations, 150kr.
Anestesi kompendium 2004