Till salu inom: ”

anders zorn svanen faksimiltryck säljes

Tidigare annonser till salu

Gävle, 1966 (ou). 1.upplaga. 198 s. + 38 s. planscher ["ur familjealbumet", opaginerade] Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt illustrerat omslag. Stor 8:o. 250x180x15 mm. 700 g. Gott antikvariskt skick. Även den paginerade delen av boken rikt illustrerad. Förord av Hjalmar Åselius. Tryckt på konsttryckpapper. Innehåll: Bekantskap med Anders Diös, av Bo Ekelund; De första åren, av Axel Stigenberg; Lyckosam utveckling, av Torsten Jancke; Där Anders Diös föddes, av Anders Olsson; Svenskt bostadsbyggande i internationell belysning, av Tore Browaldh; Anders Zorn som arkitekt, av Erik Forssman; Något om ansvar i byggnadsförhållanden, av Sten Källenius; Folkhögskolan inför framtiden, av Åke Leander; Anders Diös och Västmanlands-Dala nation, av Thomas Lundblad; Anders Diös och Siljanskören, av Erik Olsson; Anders Diös och domkyrkan, av Åke Porne; Anders Diös' institut för kärnspektroskopi, av Kai Siegbahn, Carl Nordling & Sven-Erik Karlsson; Franciscus Pahr i Uppsala, av Nils Sundquist; Butikslokalisering och samhällsplanering, av Stig Svensson; Carl och Olga Milles Lidingöhem, av Axel Wallenberg; Medarbetare har ordet; Ur familjealbumet.
Katalog till utställningen "Självporträtt" 1994, då Zorns självporträtt för första gången samlades ihop till en utställning på Zornmuseet i Mora. Nyskick. Text på svenska och engelska. Mora, Zornsamlingarna, 1994. 91, [2] s. Inbunden i förlagets illustrerade pappband. 27x22 cm. 550 gram. Illustrerad med 44 självporträtt målade 1874-1915, i färg och svartvitt. Översättning till engelska: Kendal von Sydow. /---/ Catalog for the exhibition "Self Portrait" 1994, when Zorn's self-portraits for the first time gathered together for an exhibition at the Zorn Museum in Mora. Mint condition. Text in English and Swedish. Mora, Zorn Collections, 1994. 91, [2] P. Hardcover. 27x22 cm. 550 grams. Illustrated by 44 self-portraits painted from 1874 to 1915, in color and black and white. Translation into English: Kendal von Sydow.
Brett urval ur Anders Zorns stora föremålssamling av folklig kultur, redskap, allmogeföremål, timmerbyggnader m m i Mora presenteras i bild och beskrivande texter. Summary in English. Deutscher zusammenfassung. Dalaförlaget, 1972. 23 s + [62] planschuppslag. Genomgående illustrerad med beskrivande längre föremålstexter på motstående sida. Trådhäftad med färgtryck omslag med klaffar. Stor 8:o. 255x185x10 mm. 480 g. Mycket välbevarat och fint skick. Namnteckning. /---/ Efter åren i utlandet återkom Anders Zorn till Mora och samlade passionerat på folklig kultur, gamla redskap, allehanda allmogeföremål, timmerbyggnader m m. Men den gärningen lade han grunden för hembygds- och kulturminnesvården i Mora.
Vestmanlands Läns Tidnings. 1939. 47 s. Häftad. 23x15,5cm. 120 gram. Nära nyskick. Inlaga i nyskick. Fotoillustrerad. /// Uppsatserna om Anders Zorn har tillkommit i olika sammanhang under en lång tidrymd. De har samtliga varit publicerade i Vestmanlands Läns Tidning och trycks nu här utan nämnvärda ändringar med undantag av ett fall. Givitvis gör de inget anspråk på att ge en allsidig bild av Zorn. Min bekantskap med honom härrör huvudsakligen från de tidiga barnaåren, och det är hans förhållande till hembygden jag sökt att belysa. / Delar ur förordet Av Anders Pers. // Inehåll: Anders Zorns fadersarv och förmyndare - Zorns fädernesläkt - Zorns mor - Grudd Anders - Till 75-årsminnet av Zorns födelse - Zornmuseet i Mora. .
Praktverk om Anders Zorn (1860-1920) av hög kvalitet. Bibliografi i slutet. Mycket fint referensverk. Innehåll: se nedan. NYSKICK! Norstedts, 1994. Upplaga 1:2. 341, [2] s. Rikt illustrerad med 150 färgbilder samt 90 sv/v illustrationer och fotografier - naturligtvis de klassiska mästerverken men även de mer ovanliga som sällan visas. Inbundet rött helklotband med skyddsomslag (banderoll), färgade första och sista uppslag. 4:o. 310x250x33 mm. 2250 g. /---/ Utställning på Prins Eugens Waldemarsudde 15 september-11 december 1994 samt Göteborgs Konstmuseum 26 december 1994-26 mars 1995. Innehåller: "1. Främst är naturen", "2. Den unge artistens väg", "3. Akvarellisten", "4. Mot berömmelse", "5. Siden och vadmal", "6. Epilog", "7. Kronologi", noter, bibliografi, katalog. Första upplagan, andra tryckningen. /---/ Hardcover, red cloth folio with part size dust jacket. Very fine! 150 colour reproductions and 90 b/w illustrations and photoreproductions. With a bibliography in the end. Published in occasion of an exhibition at Prins Eugens Waldemarsudde and Göteborgs Konstmuseum. 343 pp.