Till salu inom: ”

anders samuelsson konst säljes

Tidigare annonser till salu

Alla böcker i nyskick Vetenskapsteori för nybörjare Torsten Thurén Liber Nypris 199 kr, pris 110 kr (aldrig använd!) Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning Runa Patel, Bo Davidson Studentlitteratur Nypris 210 kr, pris 100 kr Om konsten att samtala En bok för människor i kontaktyrken Anders Engquist KARTONNAGE. Norstedts Nypris 166 kr, pris 100 kr Lärarens handbok Läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention Ulf P Lundgren, Ingrid Pramling Samuelsson, Roger Säljö, Anita Börlin, Gunnar Richardson Studentlitteratur AB Nypris 194 kr, pris 100 kr Avhämtning eller skickas mot fraktkostnad, fler annonser finns med fler böcker! Först till kvarn... Maila, SMS el ring för mer info
ca. 30x40
Georgia Heard Allt gott på jorden och i solen. (1989) ISBN: 978-91-7173-252-1 Pris: 70:- Anna Sparrman Barns visuella kulturer- skolplanscher och idolbilder. (2006) ISBN:978-91-44-03794-3 Pris:100:- Elisabeth Weissenrieder Skapandets kraft- för kunskap och utveckling (2008) ISBN: 978-91-88298-95-9 Pris:150:- Lena Aulin-Gråhamn, Magnus Persson & Jan Thavenius Skolan och den radikala estetiken (2004) ISBN: 91-44-03057-6 Pris:100:- Sonja Sheridan & Ingrid Pramling Samuelsson Barns lärande- fokus i kvalitetsarbetet. (2010) ISBN: 978-47-09376-2 Pris: 90:- Gunilla Dahlberg, Peter Moss & Alan Pence Från kvalitet till meningsskapande. Postmoderna perspektiv- exemplet förskolan. (2009) ISBN: 978-91-7656-501-8. 4. uppl. Pris:120:- Dion Sommer Barndomspsykologiska fasetter.(2005) ISBN: 91-47-05265-1 Pris: 150:- Anders Maner & Hans Örtegren En kulturskola för alla- estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och ett medieneutralt perspektiv. (2003) ISBN:91-85128-26-0 Pris: 80:- Ingrid Pramling Samuelsson, Maj Asplund Carlsson m.fl. Konsten att lära barn estetik. (2008) ISBN: 978-91-7227-574-4 Pris: 70:- Robert A. Adams & Christopher Essex Calculus- a Complete Course 7:e upplagan Komplett med Student Solutions Manual Pris: 500:- David C. Lay Linear Algebra and Its Applications 3:e upplagan Pris:200:- Douglas C. Montgomery & George C. Runger Applied Statistics and Probability for Engineers. 4:e upplagan Pris: 250:- Lennart Råde & Bertil Westergren Mathematics Handbook for Science and Engineering (Beta) 5 upplagan Pris: 250:- Michael D. Hutt & Thomas W. Speh Business Marketing Management 10:e upplagan Pris: 350:- Sigvard Rubenowitz Organisationspsykologi och ledarskap 3:e upplagan Pris: 200:- Ingvar Persson & Sven-Åke Nilsson Investeringsbedömning 6:e upplagan Pris: 200:- Ragnar Grahn & Per-Åke Jansson Mekanik 2:a upplagan Pris:350:-
Böcker riktade mot lärarutbildningen Svenska: • Skriva för att lära Olga Dysthe mfl. 2002 Pris: 150kr Nypris ca 220kr • Det flerstämmiga klassrummet Olga Dysthe. 1996 Som ny, inte mycket läst. Pris: 150kr Nypris ca 250kr Lek: • Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori. Ingrid Pramling Samuelsson mfl. 2003 Pris: 150kr Nypris ca 270kr • Lek i skolan Gunilla Lundqvist. 2002. Pris: 100kr Nypris ca 180kr • Barn och leksaker i lek och lärande. Anders Nelson mfl. 2005 Pris: 120kr Nypris ca 250kr Teorier och psykologi: • Barndomspsykologi. Utveckling i en förändrad värld. Andra reviderade utgåvan. Dion Sommer. 2005 Pris: 180kr Nypris ca 280kr • Att bli sig själv. Daniel Sterns teori i förskolans vardag. Marianne Brodin mfl. 1997 Understyckningar i inledningen i blyerts. Pris: 120kr Nypris ca 220kr • Kloka möten. Om den praktiska konsten att bemöta barn och ungdomar. Mats Trondman. 2003 Pris: 120kr Nypris ca 200kr Till examensarbete: • Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Bo Johansson mfl. 2006 Några få understrykningar Pris: 100kr Nypris ca 200kr • Enkätboken. Jan Trost. 2007. Pris: 100kr Nypris ca 220kr • Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap Pål Repstad. 1998,2007 Som ny, inte mycket läst Pris: 150kr Nypris ca 240kr Övrigt: • Jämställdhet en del av skolans värdegrund. Maria Hedlin. 2006 Pris: 130kr Nypris ca 200kr Böckerna finns att hämta i Malmö, önskas boken skickas via post står köparen för frakten. /Ann Pettersson
Säljer nu min kurslitteratur från första året på Lärarprogrammet på Göteborgs Universitet. LAU110 & LAU170 1. Elevens värld - Gunn Imsen 3e upplagan 50 kr & 4e upplagan 100 kr 2. Att finna balanser - Lars-Åke Kernell (2st) 50 kr st 3. Gruppsykologi - Lars Svedberg (4e upplagan) 150 kr 4. Lärarens handbok (2st, 8e upplagan) 50 kr st 5. Juridik för pedagoger - Mare Erdis (4e upplagan) 70 kr 6. Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap - Bengt Persson (2st, 2a upplagan)100 kr st 7. Konsten att argumentera - Thomas Anderberg (2st) 70 kr 8. Ett oändligt äventyr - Sven-Eric Liedman (2st) 20 kr 9. Hållbar Utveckling Inger Björneloo (2st) 100 kr 10. Global hållbar utveckling - Red: Erik Andersson & Sverker C Jagers 80 kr 11. Vetenskapen och förnuftet - Georg Henrik Von Wright 50 kr 12. Utmaningen 40 kr LBU110 & LBU160 1. Att förstå barns tankar - Elisabeth Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson 80 kr 2. Skolan som politisk organisation - Jon Pierre (Red.) 150 kr 3. De yngre barnens läroplanshistoria - Ann-Christine Vallberg Roth 150 kr (SÅLD) 4. Barns Vardag i det senmoderna samhället - Margareta Bäck-Wiklund & Tommy Lundström ( Red) 100 kr 5. Social Kompetens i förskolan - Kari Pape 100 kr 6. Nätverksfamiljen - Margareta Bäck-Wiklund &Thomas Johansson (red) 150 kr LSA 110 & LSA 150 1. Vår ekonomi - Klas Eklund 150kr 2. Utopister och samhällsomdanare - Robert L. Heilbroner 150 kr 3. Makt, medier och samhälle - Jesper Strömbäck 150 kr 4. Kapital, rationalitet och social sammanhållning - Anders Boglind m.fl 100 kr 5. Jämförande politik - Jessica Lindvert & Isabell Schierenbeck 150 kr Pris kan diskuteras.