Till salu inom: ”

amanita upsala ekeby gefle gräddkanna sockerskål säljes

Tidigare annonser till salu

Upsala, Esaias Edquists Boktryckeri, 1881. 8:o. 24 s. Trådhäftad med svart något nött pappersryggremsa. Peter Fjellstedt (1802-1881), präst, missionär och missionsledare. _x000B_1823 påbörjade Fjellstedt studier i Lund. Han upplevde under studietiden en stark väckesle och blev samtidigt övertygad om sitt kall att resa ut som missionär, en övertygelse som befästes under en tid som lärare vid herrnhutarnas skola i Göteborg. _x000B_Efter studier vid missionsinstitutet i Basel reste han 1829 till London. Church Missionary Society sände ut honom som missionär till Indien 1831-35, varifrån han dock måste återvända av hälskoskäl och då istället stationerades i Smyrna i Osmanska riket 1836-40. Därefter återvände Fjellstedt till Basel där han tjänstgjorde som lärare vid missionsinstitutet. _x000B_Efter att en tid ha verkat som resepredikant i Schweiz, Tyskland och Frankrike återvände Fjellstedt 1843 till Sverige där han 1846 blev föreståndare för missionsinstitutet i Lund. Institutet flyttades först till Stockholm 1856 och senare till Uppsala 1859, där det blev skola för blivande präster: Fjellstedtska skolan. Endast tillgänglig i 5 Libris-bibliotek (KB, SSA, Norrköping, Umeå UB, Umeå dp).
Amanita - Upsala Ekeby Gefle gräddkanna + sockerskål