Till salu inom: ”

algebra för alla nämnaren tema säljes

Tidigare annonser till salu

Algebra för alla och Matematik- ett kommunikationsämne. Nämnaren tema 80:-/st Forskningsmetodik. Holme & Solvang 100:- Läs och skrivsvårigheter och lärande i matematik. NCM 80:- Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Starrin och Svensson 100:- Lärande i praktiken. R Säljö 100:- Kontrasternas spel P-J Ödman 100:- Elevens värld. G Imsen 100:- Skrivundervisning. Calkins 200:- Läsning. Melin & Lange 80:- Matematik som språk. Höines 100:- Kulturanalyser. Ehn & Löfgren 80:- Att möta matematiska problem. Ahlberg 100:-
Assessment and Learning edited by John Gardner - 200 kr. Skolpolitik från riksdagshus till klassrum. Av Maria Jarl och Linda Rönnberg -180 kr Grundläggande Geometri. Av Madeleine Löwing - 200 kr Från wikis till mattefilmer -om ikt i skolan. Av Lena Vestlin -140 kr Mellan raderna - strategier för en tolkande läsundervisning. Av Britta Stensson - 100kr Algebra för alla. Nämnaren Tema - 200 kr Alla böcker är i mycket fint skick, som nya.
Kompendie Läs- och skrivmöjligheter 30:- Lärarens handbok 50:- Perspektiv på specialpedagogik C. Nilholm 100:- Två flugor i en smäll Bergman, Sjöqvist, Bulow, Ljung 150:- Förskolan - barns första skola Johansson, Pramling Samuelsson 130:- Det pedagogiska kulturarvet S. Hartman 140:- Algebra för alla Nämnaren Tema 150:- Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan C. Nilholm m.fl 130:- Barns inflytande i skolan - en fråga om demokrati E. Arnèr 100:- Mötet med alla barn - ett specialpedagogiskt perspektiv S. Fischbein, O. Österberg 170:- Den vänliga maktutövningens regim - om normalitet och makt i skolan Å. Bartholdsson 140:- Alla böcker är i perfekt skick!
Rika matematiska problem. Hagland, Hedrén, Taflin. Nyskick, 150 kr Bra matematik för alla. Malmer. Nyskick, 150 kr Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Sterner, Lundberg. Nyskick, 130 kr Algebra för alla. Nämnaren Tema. Nyskick, 150 kr Matematik från början. Nämnaren Tema. Nyskick, 150 kr Matematik - ett kommunikationsämne. Nämnaren Tema. Nyskick, 150 kr Pedagogen och den musikaliska människan. Uddholm. Nyskick, 80 kr Skolan mitt i förorten. Bunar. Understrykningar, 60 kr Huvudräkning. Löwing, Kilborn. Nyskick, 130 kr
Studentlitteratur säljes. Böcker är i bra skick. Murphy - Grammar in use 160kr Parrot - Grammar for English Language Teachers 280kr Bauer and Trudgill - Language myths 90kr Scott and Ytreberg - Teaching English to Children 220kr Hagland, Hedrén, Taflin - Rika matematiska problem 220kr Heuvel-Panhuizen and Buys - Young children learn measurement and geometry 320kr Nämnaren Tema - Algebra för alla 200kr Jag kan skicka böckerna och då står du för frakten. Jag kan även mötas upp vid St eriksplan alt SU.