Till salu inom: ”

alexander roos konstnär säljes

Tidigare annonser till salu

Inbunden i gulddekorerat klotband Bonnier 1894, Bandet är lite nött i lanterna och pärmpapparet har delvis spruckit i falsarna, i övrigt i gott skick [ 216 s, + annonser; ill.; 16 x 13 cm; 297 gr ] - INNEHÅLL - Prinsarne Gustaf Adolf och Wilhelm. Titelplansch i ljustryck efter en fotografi af O. Florman. - Svenska konungahuset och dess närmaste anhöriga 3 - Regenter i europeiska m. fl. stater 4 - Till de unga furstarna. Dikt af Frans Hedberg 5 - »Lilla Sessan«. Axplockning på redan skördadt fält af Inéz Wigert, f. Baekman. Med 4 ungdomsporträtt af kronprinsessan Lovisa af Danmark 7 - Herdarna tillbedja. Med anledning af en altartafla af Albert Edelfelt, af Viktor Rydberg. Med 2 bilder 16 - När Vallbo-tomten försvann af Mathilda Roos. Med 2 teckningar af D. Ljungdahl 23 - Fem dikter af Verner Von Heidenstam 32 - Rackare-Nilsens förste abborre. Allmogehistoria af August Bondeson. Med 4 teckningar af Viktor Andrén 40 - Ett besök i Runebergs hem i Borgå af Gustaf af Geijerstam Med 4 illastrationer efter fotografier 47 - En bröllopsresa. Novell af Axel Lundegård. Med 4 teckningar af Viktor Andrén 56 - Tvenne dikter af Tor Hedberg 70 - Den okända. Berättelse af Thore Blanche. Med en vignett af D. Ljungdahl 72 - Själsstrider. Sonett af Fredrik Vetterlund 90 - Per Hasselberg. Minnessteckning af Richard Bergh. Med Hasselbergs porträtt och 9 afbildningar af hans verk 91 - Bref från friluftsmålaren Pelle Blåman (född Petterson) till hans kamrat Fröken Rosa Vattman. 16 karrikatyrteckningar med text af Acke Andersson 116 - I Vineta. Berättelse af Selma Lagerlöf. Med 2 teckningar af Gerda Tirén 122 - Fattig-auktion. Dikt af Filip Tammelin 142 - Tre konstnärer: Salmson - Törnå - Hörlin . Minnesord af Georg Nordensvan Med 3 porträtt och afbildningar af 2 taflor af Hugo Salmson 145 - Några nya konstverk Text till bilderna: Modersglädje af Hildegard Thorell, Lisbeth af Carl Larsson, Bacchant väggmålning af Oscar Björck, Monumentet öfver Alexander den andra i Helsingfors af Valter Runeberg samt Konst akademiens nybyggnad i Stockholm 159 - Stålhandskes finnar. Dikt af Daniel Fallström 162 - Första Positivet. Ett julminne af Gustaf Schröder. Med teckningar af Einar Torsslow 164 - Två Sonetter af Oscar Wijkander 175 - Försvaret af Annila. En pojkhiatoria af Karl A. Tavaststjerna. Med 2 teckningar af Einar Torsslow 177 - Tvenne dikter af Alfaro 193 - Vid hafvet. Skizz af Cecilia Bååth-Holmberg 196 - Gamla brickan Dikt af Harald Jacobson 205 - På munkarnas mark. Kulturhistorisk skizz af Rust Rocat. Med 2 ruinfragment af Roma kloster 207 - Torparen och prästen. Skånsk skämtsägen, upptecknad i Frosta härad af Ernst Ahlgren (hittills otryckt) 226 - DÖDSRUNOR (med porträtt af Gillis Bildt, Soto Major, fru Schwartz, fru Hvasser och Fr. Deland ) - Oskar Teodor Sandahl ( 1829 - 1894 ) af Harald Wieselgren 230 - Didrik Anders Gillis Bildt (1820 - 1894 ) af Harald Wieselgren 232 - Marie Sophie Schwartz ( 1819 - 1894 ) af Birger Schöldström 235 - Soto Maior ( 1812 - 1894 ) af Birger Schöldström 240 - Elise Hvasser ( 1831 - 1894 ) af Frans Hedberg 244 - Fredrik Deland ( 1812 - 1894 ) af Frans Hedberg 247 - Petter Fredrik Lindström ( 1840 i Hofmantorp Småland - Död 1894 ) af Frans Hedberg 254. - TIPS ! Vill du enkelt överblicka och göra nya upptäckter av intressanta böcker i ett ämne, utan att behöva bläddra igenom tusentals ovidkommande söksvar? - GÖR DÅ SÅ HÄR: följ länken "Böcker från * Svenska Boklänken HB" här nedan. Säljarnas egna sidor kan läggas upp som favoriter/bokmärken. Följ länkarna till vänster på sidan till säljarens egna kategorier (ämnesområden). Kategorierna är finindelade och sorterade alfabetiskt efter den inledande ämneskoden på samma sätt som i ett bibliotek. Där hittar du även utförliga beskrivningar och bilder av böckerna. Är du intresserad av fler böcker i samma ämnesområde som just denna bok väljer du kategorin: Bd Allm.tidskrifter / serier
Liljevalchs konsthall. Katalog N:o 79. Konstnärsgruppen Nio unga, jämte inbjudna. 7-29 september 1929. Stockholm, 1929. 38 + (4) s. + 5 dubbelsidiga och 1 enkelsidig plansch. & en löst bilagd prislista (7) s. Häftad. Omslaget en aning nött. Deltagande konstnärer, bland andra: Carl J. Alexanderson (Negerboxaren), G. Arnér, Martin Emond, Paul Källström, Gösta Nyrén, Alexander Roos, J. Öbrerg.