Till salu inom: ”

akutsjukvård wikström säljes

Tidigare annonser till salu

Grundläggande Omvårdnad Del 1 - av: Kristoffersen mfl 150 kr ISBN: 978-91-47-05274-5 Akutsjukvård, Wikström, Studentlitteratur 2006, 140:- Grupppsykologi - Lars Svedberg 150 kr ISBN - 978-91-44-01983-3 Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård. Hallin, B. 2003. 120 kr ISBN10: 9144026803 Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad. Lökensgard, I 1997, 110 kr ISBN10: 9144619715 Prioritering i hälso- och sjukvården, Waldau 2001, 50kr Stroke och cerebrovaskulär sjukdom. Mätzsch, T 2007, 200 kr Paketpris: 600 kr!! Mvh Caroline
Följande böcker säljes: Inlärning och omvärldsuppfattning. Marton. F, Dahlgren. L-O, Svensson. L & Säljö. R. 100 kr Utvecklingspsykologi. Hwang. P & Nilsson. B. 250 kr Illustrerad faramkologi 1. Simonsen. T & Aarbakke. J. 300 kr Akutsjukvård. Wikström. J. 350 kr Paketpris 800 kr. Samtliga är i mycket fint skick, inget understruket eller liknande i någon av böckerna.
"Akutsjukvård - Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada" Författare: Jonas Wikström Utgivningsår: 2012 ISBN: 978-91-44-05463-6 Med boken ingår även en kod som aktiverar en webbdel med bl.a. tentamensfrågor, faktafrågor och tolkningsövningar. Boken är alldeles ny, aldrig öppnad p.g.a att jag lyckades beställa fel bok. Nypris 459:- Mitt pris (300:-) är prutat och klart. Annonsören vill inte störas av telefonsäljare.
Akutsjukvård: Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. Jonas Wikström 2012. 300 kr (480). Medicinsk teknik för sjuksköterskor. Eva Björkman, Karin Karlsson 2008. 200 kr (470 kr). Kommunikation- samtal och bemötande i vården. Fossum Bjöörn 2007. 250 kr (440 kr). Pedagogik inom vård och omsorg - VÅRDlitt 59. Madeleine Bergh, Febe Friberg, Birgitta Gedda, Eva Häggström 2003. 100 kr (250 kr). Relationer som hjälper. Alain Topor, Marit Borg 2008. 100 kr (250 kr). I mkt fint skick, ej markerat i böckerna.
Kurslitteratur i mkt fint skick säljes! Grundläggande omvårdnad del 1-4 (2005-2006) Jahren Kristoffersen mfl. Paketpris: 500 kr Per styck: 150 kr Illustrerad farmakologi 1 (2009) Simonsen & Aarbakke Pris: 200 kr Att göra systematiska litteraturstudier (2008) Forsberg & Wengström Pris: 100 kr Akutsjukvård (2006) Wikström Pris: 100 kr Träna läkemedelsräkning (2001) Andersson Pris: 100 kr