Till salu inom: ”

aktuellt årsböcker säljes

Tidigare annonser till salu

Sydsvenska Dagbladet förlag. 1960. 131 s. Inbunden. 27x20cm. 730 gram. Gott skick. Skyddsomslag finns i gott skick. Illustrerad. Ur omslagstexten: Sydsvenska Dagbladets Årsbok, som härmed utkommer för första gången, är avsedd att bli en årligt återkommande publikation. Vi avser att i årsböckerna bl a behandla kulturella inslag i stadens och provinsens liv av aktuellt intresse. I vår första årsbok framlägger vi några artiklar om MALMÖHUS SLOTT OCH MUSEUM. Någon fullständighet har av naturliga skäl inte eftersträvats. Fil lic Sten Kalling bidrar med bilder ur Malmöhus historia, i anknytning till den detaljerade och konstnärligt utförda modell av Malmöhus som museets modellbyggare, fröken Inga-Brita Nordin nyligen utfört. De övriga författarna, dr phil Vagn Poulsen, fil dr Ernst Fischer, fil lic Helge Bergman, redaktör Kristian Romare och redaktör Hans Dhejne behandlar i sina artiklar Malmö Museums samlingar ur olika aspekter. Ett rikt bildmaterial, delvis i färg, kompletterar texten.
ÅRSBÖCKER / AKTUELLT INNEHÅLLER VARJE ÅRS VIKTIGASTE HÄNDELSER I KRONOLOGISK ORDNING MED TEXTER OCH BILDER. ÅR 1967 - 1991 Bilden visar första och sista boken i serie om 25 st Utgivare: Bertmarks Förlag BRA SKICK! FINNS I VIKA / FALUN PRIS: 650 kr / BUD Annonsören vill inte störas av telefonsäljare.
[ bl.a. OM Moderna slagfältets karaktär - Asymmetrisk krigföring - Nätverksbaserat försvar - Biologisk och kemisk krigföring ] - Inbunden i kartonnageband i mycket gott skick Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan 2003 [ 313 s; 22 x 16 cm; 687 gr ] ISSN:1652-1684- UR BAKSIDESTEXTEN: Detta är den andra i en serie av årsböcker om krigsvetenskap som ges ut av den Krigsvetenskapliga institutionen vid Försvarshögskolan. Avsikten är att dessa årsböcker skall dokumentera framväxten av ämnet krigsvetenskap vid skolan. - De medverkande är alla forskare vid eller knutna till Krigsvetenskapliga institutionen, och deras bidrag kan anses representativa för forskningen inom ämnet år 2003. - Årets bok tar upp en rad aktuella forskningsproblem inom krigsvetenskap såsom det moderna slagfältets karaktär, asymmetrisk krigföring, nätverksbaserat försvar (NBF), biologisk och kemisk krigföring, användningen av statiska metoder i forskning om krig, manöverteorins teoretiska grundlag och framväxt i USA samt krigsvetenskapsämnets historiska rötter. - Vidare behandlas relationen mellan krigsvetenskap och militärteknik samt tillämpad krigsvetenskap. I ett sista kapitel redovisas slutligen hur militärteorin påverkat utbildningen i form av en rapport från en stor stabsövningen: ASSÖ 2003. - Boken riktar sig till alla som är intresserade av ämnet krigsvetenskap och dess utveckling. - UR INNEHÅLLET: Medverkande år 2003.1 - Förord 5 - Inledning 7 - Bengt Anderberg: Det framtida slagfältet 11 - Nils Marius Rekkedal: Vad betyder »asymmetri« i modern krigföring? 19 - Bengt Anderberg: Kemisk, biologisk och radiologisk krigföring 71 - Bengt Anderberg: Några tankar kring utvecklingen av nätverksbaserat försvar 99 - Berndt Brehmer: Nätverket i NBF är ett nätverk av människor 123 - Nils Manus Rekkedal: Utvecklingen av manövertänkandets teoretiska grund 135 - Lars Ericson: »Den svenske krigaren . . . vet att med skicklighet föra svärdet och pennan. « Kring krigsvetenskapens svenska idehistoria under 500 år 193 - Birger Heldt: Om värdet av statistiska metoder i forskning om krig 227 - Stefan Axberg: Något om relationen mellan krigsvetenskap och militärteknik 247 - Johan René: Tillämpad krigsvetenskap 261 - Anders Cedergren, Peter A. Mattsson, Ove Pappila, Bengt Tiberg och Ove Tirud: ASSÖ 2003 - Analysgruppens preliminära rapport 273. - TIPS ! Du kan enkelt överblicka vilka böcker det finns inom ett visst speciellt ämnesområde, utan att behöva bläddra igenom tusentals ovidkommande söksvar. - GÖR DÅ SÅ HÄR: följ länken "Böcker från * Svenska Boklänken HB" här nedan. Säljarnas egna sidor kan läggas upp som favoriter/bokmärken. Följ länkarna till vänster på sidan till säljarens egna kategorier (ämnesområden). Kategorierna är finindelade och sorterade alfabetiskt efter den inledande ämneskoden på samma sätt som i ett bibliotek. Är du intresserad av fler böcker i samma ämnesområde som just denna bok väljer du kategorin: S:k Allmän krigshistoria
BBB. 1997 - 2002. Inbunden. Halv franska band med linnesidor, titlar i guld. 28,5x23,5cm. 9374 gram. Nyskick. Årsböckerna är i nyskick och oanvända. Behandlar aktuella händelser i världen för respektive år..
RESPONS PUBLICERADES 1996 för första gången och har alltså funnits i drygt 10 år. Människor, platser, dramatiska händelser, kultur, politik, teknik, sport, stora och små nyheter i årsböcker finns årets alla viktigaste händelser i kronologisk ordning. I Respons årsbok finns dessutom en statistikdel samt en alfabetisk del med aktuella ord, ämnen och företeelser under året. Böckerna är helt nya oanvända Priset kan diskuteras vid snabb affär.