Till salu inom: ”

aktuell rapport svenska folkets sexvanor 1.2 en mike beck film säljes

Tidigare annonser till salu

Zacharias Hæggström. Tredje uppl. 1860. 160 s. Inbunden. Klotband i rött med titel och författarnamn jämte dekor i guld på ryggen. Ryggen något blekt. 20x13cm. 220 gram. Mycket gott skick. Skyddsomslag saknas. All text i bnoken gotisk stil. TEXT PÅ TITELSIDAN: Svenska folkets Sago-Häfder, eller Fädernelandets Viktoria, sådan hon lefwat och till en del ännu lefwer i sägner, folksånger och andra minnesmärken. - Till Läsning för Folket af Arv. Aug. Afzelius. - Första delen: hedna tiden till Ansgarius (829). - Tredje upplagan. - Stockholm - på Zacharias Hæggströms förlag, 1860.
Albert Bonniers, Stockholm. | 1973 | Illustrerat klotryggband. Något lagernött bakre pärm, i övrigt fint skick. | 89 s. : ill. | 91-0-038723-1 | | Serie: Bokklubben Svalan | Språk: Svenska --- Mer info: Inledning och kommentarer av Mats Rehnberg ; texter och bilder hämtade ur: Bilder ur svenska folklifvet [och] Svenska folket sådant det ännu lefver vid elfvom, på berg och i dalom. | LEVERANS: Denna bok kan vi skicka från oss inom 1-2 vardagar.
Stockholm : Bonnier | 1973 | Klotryggband. Rikt färgillustrerad med vackra målningar. Bruksspår i form av viss kantstötthet, dock fint skick. | 89 s | 91-0-038723-1 | | Språk: Svenska --- Mer info: Inledning och kommentarer av Mats Rehnberg ; texter och bilder hämtade ur: Bilder ur svenska folklifvet [och] Svenska folket sådant det ännu lefver vid elfvom, på berg och i dalom. Serie: Bokklubben Svalan, 99-0120395-3 | LEVERANS: Denna bok har vi på separat lager. Vi strävar efter att kunna skicka den inom 5-6 vardagar.
Stockholm : Bonnier | 1973 | Klotryggband. Rikt färgillustrerad med vackra målningar. Bruksspår i form av viss kantstötthet, dock fint skick. | 89 s | 91-0-038723-1 | | Språk: Svenska --- Mer info: Inledning och kommentarer av Mats Rehnberg ; texter och bilder hämtade ur: Bilder ur svenska folklifvet [och] Svenska folket sådant det ännu lefver vid elfvom, på berg och i dalom. Serie: Bokklubben Svalan, 99-0120395-3 | LEVERANS: Denna bok har vi på separat lager. Vi strävar efter att kunna skicka den inom 5-6 vardagar.
h:ström - Text & Kultur, Umeå. | 2007 | Förlagsband, skyddsomslag. | 526 s. | 978-91-7327-045-8 | Denna bok är förlagsny. | Serie: Serie Akademi | Språk: Svenska --- Mer info: Den politiska demokratin i Sverige och västvärlden har kring sekelskiftet 2000 blivit föremål för en allt intensivare diskussion. Hur skall medborgarnas förtroende för de folkvalda och för det politiska systemet vidmakthållas? Hur skall medborgarnas politiska intresse och demokratiska sinnelag kunna främjas i en alltmer informationstät och konfliktfylld livsvärld? Har den politiska demokratin fått allt svårare att möta utmaningar och kritiker på ett sätt som ligger i linje med dess ideal? I Folket, yxan och orättvisans rot sätts dagens demokratidebatt in i ett historiskt sammanhang. Här analyseras den opinionsbildning för allmän rösträtt och politisk demokrati som formerades i den svenska offentligheten vid det förra sekelskiftet. I fokus står Sveriges Allmänna Rösträttsförbund och den landsomfattande rösträttsrörelse som organiserades kring förbundet under åren 1887-1902. Med diskursanalytiska verktyg friläggs de föreställningar om samhället och värderingar av människan som utgjorde de ideologiska grundvalarna för rörelsens strategier och verksamhet. | LEVERANS: Denna bok kan vi skicka från oss inom 1-2 vardagar.