Till salu inom: ”

aktivt kol filtermassor vattenfilter säljes

Tidigare annonser till salu

Ett av marknadens mest avancerade vattenfilter med en unik konstruktion där de olika filtermassorna hålls åtskilda från varandra. Filtermassorna består av KDF-85 samt högeffektiv katjonbytare. KAKDF-44 renar vatten från järn, mangan, kalk samt svavelväte. Filtret återladdas med en saltlösning när det är mättat med järn, mangan, svavelväte samt kalk och är därefter åter redo att rena vattnet. Specifikationer Höjd filtertub med automatik: 135 cm Diameter filtertub: 26 cm Storlek salttank: 33x33x88 cm Max genomflöde: 25 L/min Anslutningar: R20 utv. gäng Installationsanvisning medföljer. Vi på Renton vattenrening utför även vattenprov / vattenanalys samt säljer andra typer av vattenreningsfilter till mycket konkurrenskrafitga priser t.ex. järnfilter, avsyrningsfilter, humusfilter, kombifilter, uranfilter, nitratfilter, arsenikfilter, avhärdningsfilter (även kallat mjukfilter & avhärdare), bakteriefilter, patronfilter, kolfilter och radonfilter. Vi saluför även filtermassor för de flesta fabrikat på marknaden t.ex. BIRM, mangandioxid, filtersand, domomitkalk, Magno-Dol, Hydro-Calcit, aktivt kol, jonbytarmassa m.m. Vi levererar vattenfilter till hela Sverige. Lager i Ransta, Västmanland. Om företaget Billiga-vattenfilter.com drivs av Renton vattenrening AB som har flera års erfarenhet inom vattenrening med tusentals nöjda kunder. Vi finns i Ransta, Västmanland och våra kunder är spridda över hela norden. Kontaktinformation: Besöks-/leveransadress: Stationsvägen 16 733 73 RANSTA
Bakteriefilter UV-50 renar ditt vatten från mikroorganismer, bakterier och virus. Har du anmärkning i din vattenanalys på mikroorganismer, koliforma bakterier, e-coli bakterier eller andra bakterier och virus är UV-50 den mest prisvärda lösningen! Installationsanvisningar medföljer. Monteras efter eventuellt övriga filter Vi på Renton vattenrening utför även vattenprov / vattenanalys samt säljer andra typer av vattenreningsfilter till mycket konkurrenskrafitga priser t.ex. järnfilter, avsyrningsfilter, humusfilter, kombifilter, uranfilter, nitratfilter, arsenikfilter, avhärdningsfilter (även kallat mjukfilter & avhärdare), bakteriefilter, patronfilter, kolfilter och radonfilter. Vi saluför även filtermassor för de flesta fabrikat på marknaden t.ex. BIRM, mangandioxid, filtersand, domomitkalk, Magno-Dol, Hydro-Calcit, aktivt kol, jonbytarmassa m.m. Vi levererar vattenfilter till hela Sverige. Lager i Ransta, Västmanland. Om företaget Billiga-vattenfilter.com drivs av Renton vattenrening AB som har flera års erfarenhet inom vattenrening med tusentals nöjda kunder. Vi finns i Ransta, Västmanland och våra kunder är spridda över hela norden. Kontaktinformation: Besöks-/leveransadress: Stationsvägen 16 733 73 RANSTA
Avhärdare KA-20 renar ditt vatten från kalk (hårdhet). Vid regenerering spolas uppsamlat kalk ut i en golvbrunn och filtermassan återladdas med saltlösning. Tidsstyrd regenerering är standard men flödesstyrning finns som tillval, merkostnad: 500 kr. Flödesstyrd regenerering brukar löna sig i längden då saltförbrukningen blir optimerad efter vattenförbrukningen. Installationsanvisningar medföljer. Monteras efter tryckkärl. Vi på Renton vattenrening utför även vattenprov / vattenanalys samt säljer andra typer av vattenreningsfilter till mycket konkurrenskrafitga priser t.ex. järnfilter, avsyrningsfilter, humusfilter, kombifilter, uranfilter, nitratfilter, arsenikfilter, avhärdningsfilter (även kallat mjukfilter & avhärdare), bakteriefilter, patronfilter, kolfilter och radonfilter. Vi saluför även filtermassor för de flesta fabrikat på marknaden t.ex. BIRM, mangandioxid, filtersand, domomitkalk, Magno-Dol, Hydro-Calcit, aktivt kol, jonbytarmassa m.m. Vi levererar vattenfilter till hela Sverige. Lager i Ransta, Västmanland. Om företaget Billiga-vattenfilter.com drivs av Renton vattenrening AB som har flera års erfarenhet inom vattenrening med tusentals nöjda kunder. Vi finns i Ransta, Västmanland och våra kunder är spridda över hela norden. Kontaktinformation: Besöks-/leveransadress: Stationsvägen 16 733 73 RANSTA