Till salu inom: ”

aberdeen angus tjurar säljes

Tidigare annonser till salu

Stambokförda tjurar av rasen rödkulla 2 år och 1 år gamla - 9000 kr respektive 7000 kr (Lämpar sig väl för betäckning av kvigor då deras kalvar är små.) Aberdeen Angus (ej helt renrasig) kviga 1 år gammal - 6000 kr Skotsk höglandsboskap ko 3 år gammal - 6000 kr Skotsk höglandsboskap ko 3 år gammal med tjurkalv vid sidan - 7500 kr Skotsk höglandsboskap kvigor 1 år gamla - 3000 kr vardera Samtliga hondjur har gått med någondera rödkulle tjur för betäckning. Samtliga priser är exklusive moms.
Från ekologisk besättning. Ettåriga : tjurar & kvigor Aberdeen Angus från godkänd avelsbesättning. ans. KAP, BVD och Leukosfri. och SMAK certifierad Endast via telefon:0705634824 www.ramneskar.se
Renrasiga, BVD-testade och ekologiskt uppfödda tjurar till salu. blackangus.se
Uppfödda i en BVD-testad och Ekologisk besättning som är Leukosfri, vi är KAP-anslutna och har SMAK - certifiering. Med bra vikter och är därmed Stamboksförda. www.ramneskar.se www.blackangus.se Annonsören vill inte störas av telefonsäljare.
Angustjur födda 2012 till salu. Hanterade och lugn. Stamboksförd i NAB. födelsevikt 48 kg, medel 200-dagarsvikt 342kg, 365-dagarsvikt 511 kg. grovfoderuppfödning. Medelstor tjur av utmärkt typ med mycket bra muskler och bra ben.Flera led i härstammningen med bra tjurar b.la Equator 2928. 18000 kr + moms