Till salu inom: ”

4 djupa tallrikar rörstrand sverige 541 542 säljes

Tidigare annonser till salu

Historiska media, 2005 Förlagsband med skyddsomslag, 407s. 23x16x3,5cm, 850g. Illustrerad. NYSKICK. (Fraktkostnad 39kr, B-POST INRIKES, idag 2012-02-24, reservation för postens framtida prisförändringar). ISBN 9185057118. Förlagets beskrivning: I Bakom hemligstämpeln vi för första gången en spännande och inträngande bild av den hemliga verksamheten i och kring Sverige. Fokus ligger på den svenska militära underrättelsetjänsten från mellankrigstiden fram till idag. Här beskrivs bland annat den moderna underrättelseverksamhetens framväxt under mellankrigstiden, hur den superhemliga C-byrån ersattes av T-kontoret, utländsk hemlig verksamhet under andra världskriget i vårt land och nedskjutningen av DC-3:an över Östersjön. Dessutom skildras flera senare företeelser som IB-affären, och hur det kalla krigets slut samt IT-teknikens utbredning har påverkat de hemliga tjänsterna. Författarna har djupa kunskaper i ämnet. Lennart W. Frick är pensionerad generalstabsofficer och har varit chef för Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Lars Rosander är tidigare officer och har en bred utgivning av historisk litteratur bakom sig. Tillsammans skrev de 1998 Det vakande ögat.
Historiska media, 2005 Förlagsband med skyddsomslag, 407s. 23x16x3,5cm, 850g. Illustrerad. NYSKICK. (Fraktkostnad 39kr, B-POST INRIKES, idag 2012-02-24, reservation för postens framtida prisförändringar). ISBN 9185057118. Förlagets beskrivning: I Bakom hemligstämpeln vi för första gången en spännande och inträngande bild av den hemliga verksamheten i och kring Sverige. Fokus ligger på den svenska militära underrättelsetjänsten från mellankrigstiden fram till idag. Här beskrivs bland annat den moderna underrättelseverksamhetens framväxt under mellankrigstiden, hur den superhemliga C-byrån ersattes av T-kontoret, utländsk hemlig verksamhet under andra världskriget i vårt land och nedskjutningen av DC-3:an över Östersjön. Dessutom skildras flera senare företeelser som IB-affären, och hur det kalla krigets slut samt IT-teknikens utbredning har påverkat de hemliga tjänsterna. Författarna har djupa kunskaper i ämnet. Lennart W. Frick är pensionerad generalstabsofficer och har varit chef för Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Lars Rosander är tidigare officer och har en bred utgivning av historisk litteratur bakom sig. Tillsammans skrev de 1998 Det vakande ögat.
Posten Brev. 1:a uppl. 1992. 264 s. Inbunden. Mycket gott skick. Skyddsomslag finns i gott skick. Brevdistribueringens historia från 1600-talet till nutid. En i huvudsak etnologisk beskrivning baserad på intervjuer med dagens brevbärare utförda 1991. Illustrerad med fotografier i svartvitt. Innehåll: Spår från Sveriges stormaktstid; Postbönder och postdrängar; Tekniken tar över; Traditioner som försvaras; Frihet och yrkesstolthet; Möten mellan människor; Färgstarka och originella människor; Ett tvärsnitt av samhället; Första tankespåret - Trygghetssökare; Andra tankespåret - Tävlingsmänniskor; Tredje tankespåret - Individualister; Fjärde tankespåret - De kreativa; Femte tankespåret - Förändrarna; I svenska hjärtans djup; Bildförteckning.
DN. 2004. 231 s. Inbunden. ett tjugotal sidor i boken är något krökta. Spetälska har också funnits i Sverige. Ända in på 1930-talet insjuknade människor i Dalarna och Hälsingland i spetälska och Sveriges sista leprasjuka kvinna, Kristina Asplund, levde ända till 1976. Boken skildrar skildras en hittills okänd del i den svenska historien, berättad genom de drabbade och deras familjer. Författarna har intervjuat anhöriga, sökt i arkiv och journaler. Resultatet är ett stycke utmärkt socialhistoria som hela tiden ligger nära människan. Boken utgår från sjukhemmet för spetälska i Järvsö 1867-1943. Men här ges även utrymme för personligt hållna reflektioner om utstötthet och sjukdom. En bok som ställer djupt mänskliga frågor .
(utan år). Monografi om kaffet i Sverige och AB Löfbergs historia. Grafisk formgivning: Leif Plasidius. Foto: Tomas W Yeh. Löpande text i en spalt, foton i färg, illustrationer, kaffebönor som bakgrund på vissa sidor. 54(4) sidor. 73 gram. D100 x H185 x B6 mm. Tråd- och limhäftat skuret bokblock med illustrerat omslag av tunn kartong, första och de två sista uppslagen illustrerade med foto av kaffebönor, anfanger. Karlstad: AB Anders Löfberg. Tryck: Rahmn, Lund; Sjöqvist, Göteborg. Mycket gott antikvariskt skick.